Sagstien går langs Sagelva fra Lørenskog grense og helt ned til flomvollen ved Nitelva. Stien er godt opparbeidet og det er lett å ta seg fram til fots, i rullestol, med vogn eller sykkel. Det er satt ut flere benker langs stien hvor man kan stoppe og ta seg en liten rast og nyte roen langs denne grønne korridoren midt i Strømmen sentrum. Du vil helt sikkert få oppleve et rikt fugle- og dyreliv med ender, linerler, fossekallen, og kanskje, bever og rådyr.

I tillegg til selve naturopplevelsen er dette også en vandring med historisk sus. Vannet i elva har gjennom flere hundre år blitt brukt til å drive sagbruk, kverner og møller. Sagelva eller Fjellhamarelva som den heter i Lørenskog, har sitt utspring i Elvåga og Losbyvassdraget som ligger i Østmarka. I Skedsmo kommune er elva 2,3 kilometer lang med et totalt fall på 45 meter, fordelt på flere mindre fossefall.  På strekningen vi skal gå er det registrert 30 vanndrevne oppgangssager og 5 møller. De første sagene ble anlagt i 1520 med storhetstid på tidlig 1800-tall. Møllene kom på 1800-tallet og den siste ble revet i 1972.  En antar at det har vært kverner her helt fra 1300-tallet.

Flere steder langs elva er det satt opp informasjonstavler som forteller litt om historien til stedet. Den første tavla finner vi på Strømmen stasjon hvor vi får vite at dette var første jernbanestasjon i landet utenfor Christiania og at landets første sidespor gikk herfra nedover langs elva til sagene i Sagdalen.

Fra stasjonen må vi gå ca. 100 meter mot Strømmen Storsenter. Rett før brua over elva vil vi se de røde skiltene som markerer Sagstien. Svinger vi til høyre kan vi få med oss det øvre flate partiet inn mot grensen til Lørenskog. Derfra er det også mulig å fortsette videre mot Fjellhamar og Lørenskog stasjon.

Svinger vi til venstre kommer vi inn mot områdene til tidligere Strømmens Værksted og Strømmen Stål. Her krysser vi elva rett over den øverste av demningene og fortsetter resten av turen på østsiden av elva. I alt har det vært sju demninger på strekningen ned til Nitelva. Ved Strømmen Storsenter går stien på fortauet, men ved Støpegrismonumentet (til minne om stålstøpingen) går stien på egen trasé mellom elva og parkeringsplassen til senteret.

Etter å ha krysset Sagbruksveien via fotgjengerfelt går vi ned i den fredfulle dalen langs elva - kun elvesus og fuglekvidder er å høre. Vi passerer Trevaredemningen og stedet der Strømmen Trævarefabrik i sin tid lå. Videre kommer vi til Flaendemningen med det nyrestaurerte fyrhuset og damluka i smijern fra 1907. Lengre ned er det satt opp to utsiktspunkter som henger ut over elva.

 

Ved Sagdalen holdeplass finnes nå monumentet over Strømmen Sidebane. Denne banen var i operativ drift fra 1852. Ved det nederste utsiktspunktet kan vi ved lav vannføring se restene av trepilarene fra det gamle sidesporet.

 

Etter å ha passert under brua for hovedbanen kommer vi til Øvre og Nedre Mølledam og vi ser ut over Mølleparken med Strømmensaga og Strømmenkverna. Dette er henholdsvis en vanndrevet oppgangssag etter en 1700-talls modell og en vanndrevet bekkekvern. Hvis du er heldig kan det hende de er åpne og du får sett hvordan tømmer blir til plank og korn blir til mel. 

I Mølleparken er det satt ut flere solide benker og bord av gamle kvernsteiner – et bra sted å spise nistepakken. Fra Mølleparken kan man fortsette ned mot Nitelva og Lillestrøm etter først å ha krysset Skjettenveien. Man kan også avslutte turen her og rusle opp bakken til bussholdeplassen eller Sagdalen togstasjon.

NRK Østlandssendingen om Sagelva. (YouTube) Åpningen av Møllebrua ved Sagelva (YouTube)
Adkomst: 

Med buss 401 (Oslo-Kjeller) eller tog til Strømmen eller Sagdalen. Kommer du med bil er det best parkeringsmuligheter i Strømmen sentrum og rundt Strømmen Storsenter. Strømsveien passerer rett forbi. Sagstien går rett igjennom.

Kartutsnitt er hentet fra ut.no

Klikk på UT for mere informasjon fra ut.no

GRATIS ADGANG (Parken er alltid åpen)