Historien bak
Sagelva har sitt utspring langt inne i Østmarka 
og renner gjennom Strømmen og videre ut i Nitelva, som en del av Glommavassdraget. Fra rundt 1520 til 1860 ga elva kraft til en blomstrende sagindustri. Over en strekning på 1200 meter er det registrert opptil 30 oppgangssager og i tillegg ga elva kraft til 
fem møller og annen tre- og stålindustri. Dette skapte grunnlaget for utviklingen av Strømmen som tettsted.
Sagelva har mange fossefall, og allerede i begynnelsen av 1500-tallet ble vannkraften utnyttet til sagdrift. Det ble bygd demninger ved fossefallene. Fra disse demningene ble vannet ledet ut på trerenner som førte frem til et vasshjul. Vannkraften drev vasshjulet rundt, og via en veivstang ble kraften utnyttet til å trekke et grovtannet sagblad opp og ned. Sagtennene på bladet vendte ned, og mens bladet gikk opp og ned, ble tømmervogna  med stokken trukket mot sagbladet med kjettingdrift. De fleste av sagene ble nedlagt i 1860-årene fordi det da kom effektive dampsager som kunne kjøre helårsdrift. Sirkelbladet ble også tatt i bruk i denne perioden. I vårt distrikt havnet de fleste av dampsagene i Lillestrøm, og mange av sagarbeiderene fikk arbeid der.

Sagelvas historie (YouTube)

Sagelva kan fremvise et industrieventyr som knapt noen annen elv i Norge har maken til.
I mølleparken i Sagdalen kan du oppleve både sag, kvern og Strømmen sidebane (Norges første industrisidebane)
Mølleparken har også andre historiske innslag. Et møllesteinsmonument ble montert i 2007. Et vanntrau for hestene er hentet fra et vertshus som lå ved den gamle plankeveien. Trauet forsynes med vann gjennom hele sommeren. Parken har også friluftsgrill, møllesteinsbord og solide trebenker.

Bli medlem/ støttemedlem du også! Medlemskontigent kr 200,- pr år. Bruk knappen bli medlem, her på hjemmesiden.

Du trenger ikke jobbe dugnad, vi er like fornøyd om du blir støttemedlem. Vi sender ut medlemsbladet Saugdøla fire ganger i året, først til våre medlemmer. Dersom du har et ønske om å være aktivt med på arrangementer eller vedlikeholdsarbeider, ta kontakt, så legger vi deg inn på en egen mailgruppe.