Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Publisert av Tore Gunnar Hansen den 06.03.24. Oppdatert 16.05.24.

5. mars avholdt Sagelvas Venner årsmøte 2024.

Møteleder Tore Per Bakken ønsket velkommen og gikk raskt igjennom siste års aktiviteter. Det er gjennomført 10 styremøter. Tore Gunnar Hansen tok oss gjennom årsregnskapet for 2023. Dette er revidert og godkjent av revisor. Deretter ble vi presentert for et tilfredsstillende budsjett for 2024.

Styret hadde ingen saker til behandling på årsmøtet, og det var heller ikke kommet inn saker fra medlemmer. Medlemskontingenten beholdes uendret.

Valg av nytt styre ble raskt gjennomført.

Nytt styre er: 
Tore Per Bakken, leder 
Tore Gunnar Hansen, nestleder/regnskap
Trygve Næsheim, styremedlem
Ulf Engebraaten, styremedlem
Mette Sveen, styremedlem
Bjørn Gunnar Kværne, varamedlem
Hans Bjerke, varamedlem

Valgkomitéen har følgende sammensetning:
Tor Weinholdt 
Lars Teigen
Anne Olsen

Revisor er Terje Sivesind


Driftsmøte:

Etter en liten pause med enkel servering ble det driftsmøte. Vi ble presentert for mye av det som er gjort i 2023. På sidebanen i viadukten har det kommet skinner og vogner. Det har blitt lagt gulv og satt opp gjerde rundt installasjonen. Det har kommet opp flott belysning, området er planert, og det har kommet en fin sittegruppe av stein. I Mølleparken er det lagt nytt gulv foran saga, og en ny trapp gjør det enklere å komme ned bakken på siden av saga. I tillegg har det foregått et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid. 
Blant planene for årets dugnadsarbeid er en omfattende reparasjon av vasshjulet til saga og det er behov for vedlikehold av vannrenner. Det skal settes opp gjerde på steinmuren i viadukten så området kan ferdigstilles. Det er ønske om nye benker i Mølleparken, og det er et stadig behov for vedlikehold. Selv om det er mange dyktige dugnadsfolk blant medlemmene er det likevel plass til flere i våre dugnadsaktiviteter. 


Ekstra innhold27. april 2024 blir det en stor ruskenaksjon med etterfølgende sesongåpning i Mølleparken.