facebook_logo

Våren 2016

Terminlisten begynner å fylles opp, men hvis det er noen som ønsker å bestille privat omvisning er det bare å ta kontakt, så finner vi en dag det passer.  Benytt gjerne bestillingsskjemaet under "Kontakt oss".

Kunne du tenke deg å støtte oss i vårt arbeid med å gjøre Sagelva til en perle i Skedsmo? Meld deg inn som støttemedlem - det koster bare 100 kr. i året. Se hvordan bli medlem under "Kontakt oss".

Du kan også støtte oss ved å gi din grasrotandel hos Norsk Tipping. Se hvordan litt lengre ned på siden.

Du er her: Hjem

Aktuelle saker

Ørret i Sagelva

Søndag 29. mai ble det observert en fisker ved Mølleparken. Han hadde fått en flott ørret som vist på bildet. Tidligere hadde den anonyme fiskeren også fått fisk i det samme området. Om fisken stammer fra Elvåga, Mønevann eller Åmotdammen fikk vi ikke svar på, men ned Sagelva har den i alle fall kommet.

Fisk

Foto: Svein O. Arnesen


 

Sagelvas Venner som Grasrotmottaker

Sagelvas Venner er nå registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund noe som betyr at vi er berettiget til å motta spillemidler fra Norsk Tipping AS gjennom ordningen med Grasrotandelen. Dette er en ordning som har eksistert noen år og det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler og hvor stor andel av omsetningen som skal utbetales gjennom denne ordningen - for tiden 5%. Spiller du f.eks. Lotto for 100 kr går 5 kr til Grasrotmottakeren.

Hvis du er registrert spiller hos Norsk Tipping og har lyst til å støtte vårt arbeid langs Sagelva og i Mølleparken har du nå mulighet til å velge Sagelvas Venner som din Grasrotmottaker. Hvis du er nettspiller trykker man på Meny, velger Grasrotandelen og søker fram til Sagelvas Venner. Spiller du hos kommisjonær er det bare å si at du vil gi din Grasrotandel til oss.

Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuell premie. Din tilknytning gjelder frem til du endrer mottaker eller sletter denne. Du kan bytte din grasrotmottaker når som helst og så ofte du måtte ønske.

Grasrotandel


 

Den kulturelle skolesekken 2016

DKS 2016 startet torsdag 19. mai og fortsetter fram til torsdag 26. med et avbrudd på onsdagen. Opplegget er i år endret fra tidligere år. Elevene møter alle i Mølleparken, og deles der inn i tre grupper som sirkulerer til følgende stasjoner:

1. Sag og kvern - omtrent som i tidligere år. Ansvar Sagelvas Venner.
2. De to store. En stasjon i skogen nedenfor Mølleparken der elevene får høre om Strømmens Værksted og Strømmen Trævarefabrik - arbeidsredskaper, arbeidstøy mv. Ansvar MiA - Akershusmuseet.
3. Tids-Strømmen. Avholdes ved Nedre Pir. Elevene får her i oppgave å plassere ferdiglagede A4-plansjer i riktig tidsrekkefølge på opphengte snorer i terrenget. Ansvar MiA - Akershusmuseet.

DKS 2016

Infoseilene ved saga og kverna er på plass. Alle foto Steinar Bunæs

Les mer: Den kulturelle skolesekken 2016

Hærverk på Milorgtavlen ved Åmotdammen

Sagelvas Venner satte i 2011 opp minnetavlen foran Milorg-hula ved Åmotdammen, med tilleggsinfo påmontert 15. april 2012. Tavle og tilleggsinfo er lagt inn i Skiforeningens søkbare Markadatabase.

Via Facebook fikk vi den 8. mai melding om at Lørenskogmannen Hans Kristian Hoff hadde registrert hærverk på Milorgtavlen ved Åmotdammens vestside. Utstyrt med egnet maleutstyr fikk Alf Stefferud og Steinar Bunæs ti dager senere fikset opp tavlen igjen. Det viste seg da å være foretatt et langt mer omfattende hærverk:
•    Henvisningsskiltet fra Lionsstien var røsket ned og fjernet.
•    Hjelpetauet opp til Milorgs skjulested var fjernet.
•    Beskyttelseskappen over tavlen var røsket av og maltraktert.
•    Mye av tavlen var tilgriset med skribling.

Det må følgelig lages et nytt henvisningsskilt, og det blir nødvendig med flere turer for å få alt i orden igjen.

Det er forstemmende at noen bruker tid og krefter på å ødelegge det som andre møysommelig har fått på plass.

Milorg

Hans Kristian Hoffs bilde på Facebook brakte den første meldingen om hærverket.

Les mer: Hærverk på Milorgtavlen ved Åmotdammen

Heder til Per Høstland

Under arrangementet nå sist lørdag ble Per Høstland overrakt en minneplate, med motiv av Strømmensaga, som takk for en kjempeinnsats med grafisk design for Sagelvas Venner gjennom mange år.

Per har vært med på å utforme alle bøkene som er utgitt i regi av Sagelvas Venner, laget brosjyrer, vervefoldere, plakater og masse annet. Og ikke å forglemme logoen vår og nå den nye kvernlogoen som finnes på mjølposene.

Sagelvas Venner takker for innsats så langt og håper sammarbeidet kan fortsette mange år til.

Per Høstland

Per Høstland overrekkes minneplaten av styreleder Svein O. Arnesen. Foto: Per Klevan


 

Overlevering av sagmodellen

Under arrangementet i Mølleparken nå på lørdag ble sagmodellen, som tidligere har vært omtalt på hjemmesiden, offisielt overlevert til Sagelvas Venner.
Modellen er en tro kopi av Strømmensaga, i målestokk 1:13, og er laget av Flisespikkerlauget med Anders Ekvoll i spissen.
Dette er et teknisk vidunder som viser ned til minste detalj hvordan en saging utføres. Anders, sammen med en del andre, har kombinert mekanikk og elektronikk og fått fram en modell som er så naturtro at alle som ser den vil bli mektig imponert. Til og med lukten av tjærebredde stokker vil man legge merke til.

Modellen skal stille ut på steder i kommunen hvor folk ferdes og vil finne glede av å se den i aksjon.

Sagelvas Venner retter en stor takk til Flisespikkerlauget, med Anders Ekvoll i spissen, for et fantastisk stykke arbeide.

Sagmodellen

Anders Ekvoll og Steinar Bunæs (tidligere styreleder) orienterer om sagmodellen som er klar for avduking, Foto: Per Klevan

Les mer: Overlevering av sagmodellen

Karl XII-markeringen ved Lahaugmoen og Sagdalen

Lørdag 7. mai var det invitert til en 300-års markering for at norske styrker stanset Karl XII i hans forsøk på å innta Akershus festning. For å nå Christiania måtte de forsere skansene ved Bakås og Gjelleråsen, men de mislyktes begge steder.

De tok da inn på gårdene Stalsberg, Stav og Skjetten pluss tre gårder i Lørenskog.
Ved begge arrangementene fikk tilhørerne se et historisk rollespill med skuespiller og historiker Juliane Husvik Sukkestad fra Akershusmuseet i hovedrollen. Hun ga et levende inntrykk av de historiske hendelsene både ved Gjelleråsen og Norderhov.

Det var der prestefruen Anna Colbjørnsdatter Ramus – opprinnelig fra Sørum – klarte det mesterstykke å få de svenske soldatene til å tro at de var velkomne, mens hun i virkeligheten sørget for å sende bud etter norske styrker som befant seg i nærområdet.

Karl den XII

Fra Mølleparken. Foto Steinar Bunæs

Les mer: Karl XII-markeringen ved Lahaugmoen og Sagdalen

Besøk på Bingen lenser

Torsdag 21. april møtte en gruppe på ca 25 personer fra Sagelva Venner og Skedsmo Historielag opp ved Bingsfoss bru for å bli bedre kjent med historen knyttet til tømmeraktivitet og lensebruk nedstrøms Bingsfossen. Bingen lenser var i drift som lenseanlegg fra tidlig på 1500-tallet fram til Kongsvingerbanens bru hindret fortsatt lensing i 1862.
Deretter var Bingen i drift som atthaldslense for Fetsund Lenser fram til 1985.

Berit Leikhammer, leder i Lenseminneforening, var er utrolig kunnskapsrik og flink guide på den ca tre timer lange turen langs elva. Vi startet i fint solskinn med fikk også føle den kalde vestavinden ved elvekanten etter at sola hadde gått ned.

En tur på egen hånd kan trygt anbefales!

Bingen lenser

Besøkende fra Sagelvas Venner og Skedsmo historielag. Foto Svein O. Arnesen

Les mer: Besøk på Bingen lenser

Årsmøtet 2016

Det var 27 medlemmer tilstede. Årsmøtet ble gjennomført på tradisjonelt vis med formelle årsmøtesaker. Styret la fram forslag til reviderte vedtekter, og med mindre justeringer ble disse vedtatt. Det ble også fremmet forslag om økning av kontingenten fra 100 kr til 150 kr. Dette ble vedtatt, men vil ikke tre i kraft før i 2017.

Etter eget ønske takket Steinar Bunæs og Finn W. Halvorsen av som henholdsvis styreleder og styremedlem. Svein O. Arnesen ble valgt til ny leder i Sagelvas Venner. De to tidligere varamedlemmene Sølvi Ruud og Trygve Fledsberg rykket opp til faste styremedlemmer, mens Julie S. Hagesæter og Lars Teigen ble nye varamedlemmer.

Etter den formelle delen av årsmøtet ble det lagt fram informasjon om pågående og fremtidige aktiviteter samt en interessant presentasjon av Olav Thons planer for utbyggingen av tomta til Strømmen Verksted.

Årsmøte 2016

Den nye lederen i Sagelvas Venner, Svein O. Arnesen, takker avtroppende leder Steinar Bunæs for en fantastisk innsats for Sagelvas Venner og overrekker en innrammet fotomontasje samt spesialdekorert krus.

Les mer: Årsmøtet 2016

Saugdøla 2016-1

SAGELVAS VENNER           Nr.  1 2016 - årgang 15


VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 3. MARS 2016 kl 19.00
i Trevar’n, Sagdalsveien 24. OBS begrensede parkeringsmuligheter! Årets hovedpunkter vil bli gjennomgått, spesielt tar vi for oss arbeidsprogrammet og arrangementer utover vår og sommer.

Saugdøla-16-1

 Mølleparken i blåskjær i en snøfattig romjul. Demningen er reparert og klar for nye flommer. Oppfylling og rekkverk står for tur.  Foto Steinar Bunæs

Les mer: Saugdøla 2016-1

Side 1 av 22

Kommende arrangementer

fredag
03
jun
Mølleparken
Kategori: Privat arrangement
Starter: 14:00
søndag
05
jun
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
tirsdag
07
jun
Mølleparken
Kategori: Privat arrangement
Starter: 12:00
tirsdag
07
jun
Mølleparken og langs elva
Kategori: Privat arrangement
Starter: 15:30
søndag
12
jun
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
søndag
19
jun
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
fredag
24
jun
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 16:00
søndag
26
jun
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
søndag
03
jul
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
onsdag
06
jul
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 18:00
søndag
10
jul
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
søndag
17
jul
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
onsdag
20
jul
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 18:00
søndag
24
jul
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
søndag
31
jul
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
søndag
07
aug
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
søndag
14
aug
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
søndag
21
aug
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
søndag
28
aug
Mølleparken
Kategori: Åpent arrangement
Starter: 12:00
torsdag
08
sep
Mølleparken og langs elva
Kategori: Privat arrangement
Starter: 17:00

Boka om Strømmenkverna kan kjøpes hos Notabene på Strømmen Storsenter eller bestilles per Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Pris kr. 200,-. Frakt kommer i tillegg.