NYTT DRIFTSÅR FOR SAGELVAS VENNER
Terminlisten for 2011 begynner å fylles. Det blir helt sikkert et travelt år for oss både drifts- og anleggsmessig. Sagdriften starter første uke i mai med Den kulturelle skolesekken, og siden går det slag i slag. I forbindelse med anlegg av kvern blir det mange dugnadstimer med barking av tømmer. Til høsten setter vi i gang med lafting av kvernhuset. Medlemmer som har interesse av lafting kan melde sin interesse til Egil Johnsbråten eller Ragnar Halgunset.

 

Et spennende arrangement blir hugging av tømmer fra Jølsen gård, fløting fra Fetsund lenser til Skjærvagapet og transport til saga. Det blir noen åpne sagdager og vi skal også ha et Milorg-arrangement. Velkommen til dugnader og sagdager.

 


MILORG-ARRANGEMENT

Vi har fått flere forespørsler om å arrangere en tur til stedet der utstyret fra våpenslippet ved Kåterudmåsan ble gjemt ved Åmotdammen i april 1945 - se mer i Strømmen I-boka side 180.
Dette arrangementet finner sted mandag 22. august, frammøte ved Sandbekkstua kl. 18.00. Mer om dette i neste Saugdøla. 

SAGMANNSKAPET har samling på saga onsdag 27. april kl.1800

 

DUGNAD torsdag 28.april kl. 18.00
Vår tradisjonelle vårdugnad blir i år ved Slorabanen, Fjellhamarveien, Det er bra om noen tar med seg øks, sag, saks.
Ta gjerne med litt kaffe og noe å bite ti'.

 

 

Hovedtrekk fra Årsmøteprotokollen 2011

Årsmøtet ble avholdt 8. mars 2011 med 25 medlemmer var til stede.
Alf Stefferud ble valgt til møteleder og Per Klevan til møtesekretær. Til å underskrive protokollen ble Ragnfrid Holm og Anne-Lise Krogstad valgt.

 

Styrets årsmelding, inntatt i Saugdøla nr. 1 - 2011, ble gjennomgått punktvis og godkjent uten merknader.

 

Årsregnskapet som var revidert og funnet i orden av revisor Rolf Sundby ble referert. Regnskapet viser et overskudd på kr. 200 264. Innestående på sagkonto er kr. 749 135 og på driftskonto kr. 9 930. Foreningen har gjennom året mottatt en rekke gaver på til sammen kr. 192 577 til bygging av kvernhus og møllepark. Regnskapet ble godkjent uten merknader.

Styrets forslag om å beholde samme kontingent for 2012 som i 2011, dvs. kr. 100,- for personlige medlemmer og kr. 300,- for bedrifter og foreninger ble enstemmig vedtatt.

 

Valg av styre for 2011: Styreleder, nestleder/sekretær og varamedlemmer var på valg. Tore Kristiansen presenterte valgkomiteens forslag. Alf Stefferud sa seg villig til gjenvalg mens Liv Guri Hegge og Per Klevan ønsket å tre ut av styret etter å ha vært med i 9 år.
Forslaget på nytt styre for 2011 ble enstemmig vedtatt slik:

* Alf Stefferud, leder                          gjenvalgt for 2 år
* Steinar Bunæs                                  valgt for 2 år
* Arne S. Dolven                                (ikke på valg)
* Rita Kamhaug                                  (ikke på valg)
* Jens E. Karlsen                                (ikke på valg)
* Kirsten Johansen, varamedlem        gjenvalgt for 1 år
* Svein O. Arnesen, varamedlem       valgt for 1 år

 

Valg av revisor og vararevisor

Valgkomiteens foreslag til revisor og vararevisor ble enstemmig vedtatt:
* Bjørn Leganger Krogstad, revisor   valgt for 1 år
* Tore Sandboe, vararevisor              valgt for 1 år

 

Valg av valgkomité på tre medlemmer.

Sittende valgkomité ble foreslått gjenvalgt og enstemmig valgt:
* Jorunn Karlsen                               gjenvalgt for 1 år
* Thor Thoresen                                gjenvalgt for 1 år
* Tore Kristiansen                             gjenvalgt for 1 år

 

Strømmensaga-plaketten: Styret ønsket å gi årets eikeplakett med Strømmensaga som motiv til Trygve Fledsberg for hans utrettelige innsats på saga med gode ideer til løsning av praktiske problemer og forbedringer og gjennomføring av disse.

 

Blomster: Alf Stefferud overrakte blomsterbuketter og takket Liv Guri Hegge og Per Klevan for mange års innsats i styret. Han avsluttet årsmøtet med en kort orientering om foreningens arbeidsplan for 2011.

 

Per Klevan viste deretter sin video Sagelva 2010 med opptak av de viktigste begivenhetene som hadde funnet sted langs elva i løpet av sesongen.

 

Ragnar Halgunset orienterte om kvernprosjektet og fortalte om kvernhuset ved å vise detaljerte tegninger av bygget og den tilknytting det ville få til saga.

 

Strømmen 10. mars 2011.

 

Per Klevan                 

Ragnfrid Holm                                               Anne-Lise Krogstad

 

 

 

MØLLEPARKEN

Etter befaring med Svein Ussberg 29. mars ser det lovende ut for videreutviklingen av Mølleparken før St. Hans. Det satses på få følgende tiltak gjennomført med kommunens bistand:

-          Flytting av Møllemonumentet for å gi plass til sagtømmer.

-          Utebord av møllesteiner monteres.

-          Stabbesteiner langs nedkjørsel: Ussberg har allerede tatt opp steinene fra Sagdalsveien og kjørt dem til lager. De monteres og påsettes kjetting som sikring langs veien.

-          Søppelstativ monteres ved saga, festet med bolter.

-          Sti ned fra fotgjengerovergangen er klarert med Vegvesenet.


I tillegg til dette skal Sagelvas Venner montere sittebenkene som allerede står klar inne i saga, samtidig som saggjengen skal i gang med kvernhuset. Grunnarbeidene starter så snart snøen går - så sant byggetillatelsen kommer på plass.

 

BARKING AV TØMMER
Tømmer til kvernhuset kommer til saga rundt påsketider. Tømmer til tak, vannrenner m.m. hugges ved Jølsen gård. Vi trenger hjelp til barking av tømmer både ved saga og Jølsen gård. Henvendelse til Egil Johnsbråten på 91684727 eller Trygve Fledsberg på 90021333.

 

 


 

Trygve og Egil tar ut tømmeret som skal hogges.

 

TØMMERET FRA JØLSEN GÅRD
skal sendes til Fetsund lenser som i år feirer sine 150 år. Søndag
19. juni er det lensedag og vårt tømmer skal sorteres og "soppes" (buntes) her, for så å fløtes til Skjærvagapet dagen etter. Her tar vi det opp til saga tirsdag 21 juni med hest. Tømmeret blir så saget på vår egen sag fra kl. 18.30. DET BLIR ÅPEN SAG denne kvelden.

 

ÅPEN SAG onsdag 11. mai           
Strømmen Blandaband spiller fra kl. 18.30
Saging umiddelbart etter musikkinnslaget. Salg av kaffe og vaffel.

 

Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud, Steinar Bunæs

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Hjemmeside: http://www.sagelvasvenner.org

 

 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode