BEGEISTRING FOR STRØMMENSAGA

Etter den første vår- og forsommersesong med drift av sag, kan vi trygt si at det er stor begeistring for saga. Vi har kjørt saga for Den kulturelle skolesekken og mange foreninger og lag, samt to åpne sagkvelder.

sagkveld

Fra åpen sagkveld 15. juni. Foto:Per Klevan


Det er bare positive kommentarer å høre blant de mange besøkende. Vi håper at Mølleparken blir klar til 12. september med bord og benker. Tømmeret ble hugget og skjært på saga av våre egne "sagmestere", som også har utbedret plassen under saga. Fra Sagdalen Rotaryklubb har vi fått kr. 10.000 til parken. Det har i sommer blitt gjort en del vedlikehold på saga.

Kvernprosjektet ligger i startgropa og som nevnt i forrige nr. har vi mottatt kr. 70.000 fra Lions Strømmen, kr. 20.000 fra Strømmen Humanitære forening og kr. 20.000 fra Strømmen Helse- og Velferdssentral. Tømmer på rot til kvernhuset har vi fått av Jølsen Gård v/Nicolai Jakhelln. Tømmeret blir hugget i høst av oss og lafting starter neste vår.

Alf Stefferud mottar sjekken på kr. 70. 000 av Per Kåre HerredsvelaAlf Stefferud mottar sjekken på kr. 70. 000 av Per Kåre Herredsvela, Lions Club Strømmen
Foto: Per Klevan

En stor TAKK til våre givere og alle våre medlemmer som bidrar hver på sin måte ved dugnader og annet arbeid.

Alf


ÅPNE SAGDAGER I HØST

Ved siden av at vi har mange foreninger på programmet nå i høst har vi åpne sagdager som følger.
Torsdag 19. august. Kl. 18.30: Steinar Bunæs kåserer om Gisledal - hva som har vært her gjennom tidene fram til i dag.
Søndag 12. september kl. 14.00: Strømmen Korforening synger.
Onsdag 29. september kl. 11.00: De eldres uke

(Se ellers vår hjemmeside og Romerikes Blad om eventuelle forandringer. Vi fikk dessverre et forfall på vårens åpne sagdager, som gjorde at vi måtte forandre på det oppsatte program, noe vi sterkt beklager.)


STRØMMENKVELD I BIBLIOTEKET


Kvelden hvor gamle og nye Strømlinger treffes finner sted mandag 25. oktober kl. 19.00.
- Lansering av boka om Trevarelokalet m.m., og salg av denne til spesialpris kr. 200.-
- Takt & Tone spiller
- Barnekabareten fra 50-årene underholder
- Utstilling med foto fra boka

Sagelvas Venner, Strømmen Vel, Trevar'ns Venner og Skedsmo Hovedbibliotek ønsker deg velkommen til nok en hyggelig aften.


STRØMMENDAGEN
lørdag 4. september

er Sagelvas Venner plass med egen stand. Våre populære bøker blir tilbudt til salgs i bokpakker til meget hyggelige priser.


MØLLEPARKEN

Går du forbi Strømmensaga vil du se at nå er drikketrauet for hester på plass. Møllesteiner til bord kommer på plass og materialer til benker har ligget til tørk i hele sommer, beises og settes i stand av våre "sagmestere" på dugnad..


FISKEGRUPPA

Resultatet av fiskegruppas notat av 10/6-2010 vedrørende fiskemuligheter i Sagelva, er overlevert kommunen v/varaordfører Boye Bjerkholt ved en enkel seremoni.
En STOR TAKK til gruppa.
(De som har interesse av notatet kan få det av Arne Dolven.)


Den kulturelle skolesekken våren 2010

Steinar Bunæs forklarer prinsippene for oppgangssaga til elevene.Steinar Bunæs forklarer prinsippene for oppgangssaga til elevene.
Foto: Per Klevan

Thor Thoresen viser hvordan det virker i praksisThor Thoresen viser hvordan det virker i praksis.

Snøværet satte en ekstra spiss på vandringen den 4. mai.
Foto: Steinar Bunæs


Alf Stefferud demonstrerer bruken av ei gammel bærepute som i sin tid ble brukt på Strømmen Trævarefabrik. Den ble donert av Hans Hauge.Alf Stefferud demonstrerer bruken av ei gammel bærepute som i sin tid ble brukt på Strømmen Trævarefabrik. Den ble donert av Hans Hauge.
Foto: Per Klevan

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode