CELEBERT BESØK PÅ SAGA

Justisminister Knut Storberget og kulturminister Anniken Huitfeldt avla et besøk på saga 8. september. Det var i forbindelse med Anniken Huitfeldt og Knut Storberget takker Alf Stefferud for besøket.FRIOMSORGs arbeid langs Sagelva. Friomsorg - personer som får samfunnstraff, soner i arbeidstimer i stedet for fengselstraff. De gjør en skikkelig jobb langs elva med rydding og trefelling under ledelse av Hans Tvedte. Det var avtalt møte ved saga og etter en demonstrasjon av saga ga ministrene uttrykk for at de var svært imponert over alt arbeid som var utført.

 


Anniken Huitfeldt og Knut Storberget takker Alf Stefferud for besøket.

SAGA SOM KONSERTARENAT & T underholder

Vi har i sommer hatt to orkestre som har spilt på saga, T & T og Fjellhamarælvas  Spelle-mannslag. Begge hadde høytalerutstyr og alt fungerte bra, samtidig som vi også hadde åpen sag. Vi har også hatt besøk av Strømmen korforening, uten høytalere. Ved å trekke nærmere møllemonumentet gikk også dette bra. Med høy vannstand i elva vil det naturlig nok bli større fossebrus. I så måte var vi heldige med disse arrangementene, med normal vannstand.

                                                                                                                                               T & T underholder

KVERN-PROSJEKTET.

Det er nedsatt en egen kvernkomité: Ragnar Halgunset, leder, Egil Johnsbråten, Steinar Bunæs, Elljarn Jordet og Jan Teksum, Skedsmo kommune. Arbeidet går raskt framover. Tegninger og plassering av kverna er på det nærmeste klart og byggemelding sendes snart til kommunen. Tømmeret kommer i høst og lafting starter til våren. Trolig er vi i mål en gang i 2012.

 

 

STRØMMENKVELDEN

At Strømmen-kveldene i biblioteket blir satt pris på viser publikum oss - det møtte fram over tre hundre interesserte strømlinger.

Strømmen Blanda Band åpnet kvelden med feiende storbandmusikk før biblioteksjef Elisabeth Engø, alltid strålende blid, vennlig og engasjert er hun hver gang med og snur opp ned på biblioteket for å få dette til. I år var det bok om Trevar'n som sto i fokus og hun ønsket oss velkommen til en hyggelig kveld før hun ga ordet til Alf Stefferud som orienterte oss videre gjennom kveldens program.

Etter et knippe med vakre sanger levert av Strømmen Damekor og Barnekabareten anno 1952 med Sidsel Ryen i spissen med sanger fra kabaretens tid, presenterte Steinar Bunæs Barnekabareten fra 1952 underholdt med kabaretens gamle sangerårets bok.Steinar har skrevet boken om Trevar'n og dens over 100 år gamle historie. Han fortalte at det sto svært dårlig til med lokalet som i sin tid ble brukt i mange forskjellige sammenheng. Ønsket om å bevare bygningen var stor. Etter møter med forskjellige lag, foreninger og andre ble det besluttet å restaurere bygningen. Folk meldte seg til dugnad og et betydelig arbeid er alt nedlagt. Men det trengs penger, mye penger, og det er hensikten med boka.

Barnekabareten fra 1952 underholdt med kabaretens gamle sanger

Steinar presenterte nyzealenderen Paul Chaplin som hadde vært operational manager for Arctic Program og direktør for The Arctic Heritage Trust. Han fortalte den spennende historien om det første huset som ble satt opp på Sydpolen i 1899, kom fra Strømmen Trævarefabrik og fortsatt står der som et unikt minne om fabrikken.

 

BOKA OM TREVARE-LOKALET

ble lansert på Strømmenkvelden. Medlemmer av Sagelvas Venner kan få kjøpt den til medlemspris kr. 150.-. Henvendelse til styrets medlemmer.

 

KONTINGENTEN FOR 2011.

Vedlagt i dette nr. av Saugdøla følger giroblankett for innbetaling av kontingenten for 2011. Medlemmer som skylder kontingent for 2010 får utfylt kronebeløp på giroen. Nye medlemmer senhøstes får ingen giro. Medlemmer som skylder for mer enn to år strykes automatisk.

Kontingenten for 2011 er kr. 100.- for personlig medlem, og kr.300.- for lag, foreninger og bedrifter.

 

2010 - ET SPENNENDE ÅR ER VEL I HAVN

I første nr. av Saugdøla i år skrev vi at det ville bli et spennende år for Sagelvas Venner. Det første driftsåret for Strømmensaga kan vi trygt si at vi har gjennomført med bravur. Åpne sagdager, mange kjøringer for foreninger og lag fra fjern og nær er vel gjennomført. Den Besøkende på saga prøvesitter de nye benkene  Kulturelle Skolesekken for rundt 800 elever i Skedsmo og Rælingen likeså. Det har vanket mye ros og vist stor interesse fra mange hold. Vi har møtt mennesker som har jobbet på sag i sine yngre dager og mange som har sin daglige gange på Sagstien og stikker innom og slår av en prat. Mølleparken ligger litt etter planen, men er i godt gjenge. Møllemonumentet skal flyttes for å gi plass til tømmer. Flere benker som er laget på dugnad er ferdige og noen bord vil vel være på plass i høst.


Besøkende på saga prøvesitter de nye benkene                          
 Det er lagt ned atskillige dugnadstimer av saggjengen vår. En stor TAKK til dem og alle andre som har gitt sin innsats i løpet av året.

Styret ønsker alle medlemmer og venner en

 

God Jul og et Godt SAGELVA-ÅR.

Alf Stefferud

 

ÅRSMØTE 8. mars 2011

Møtet avholdes på Akershusmuseet kl. 19.00

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 31. januar

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode