TRAVEL VÅR FOR SAGELVAS VENNER

 

Strømmensaga vil ha stor aktivitet dette året. Foruten seks dager med Den Kulturelle Skolesekken, har vi 10 kjøringer for diverse foreninger, samt to åpne sagkvelder før ferien. Ved siden av dette blir det en del skjæring for Trevarn's Venner. Et parkanlegg ved saga vil også ta fasong i løpet av sommeren og får navnet Mølleparken. Oppdatert terminliste vil dere finne på vår hjemmeside.

 

STRØMMENSAGA - et hefte på 36 sider er ferdig.

 

Heftets redaktør er Steinar Bunæs, mens Per Høstland har den grafiske utformingen godt assistert av vår bokkomité. Heftets innhold forteller om anlegget fra første spadetak til innvielse av saga. En får også en god beskrivelse av hvordan saga virker og en oversikt over vannsagenes historie her i distriktet. Heftet koster kr. 50.- og fås kjøpt hos våre styremedlemmer og på saga når den er i drift. Inntekten går til drift av saga.

 

  Årsmøteprotokoll 2010 for


Sagelvas Venner

Det var innkalt til ordinært årsmøte for foreningen Sagelvas Venner tirsdag2. mars 2010 kl. 19.00 i Akershusmuseets møtelokale.

Innkallelse med dagsorden, årsmelding og forenklet regnskap var sendt ut til samtlige medlemmer gjennom Saugdøla.

 

Tilstede:               27 medlemmer var tilstede på møtet.

De fremmøtte ble ønsket velkommen av Alf Stefferud som åpnet møtet.

 1. Konstituering med valg av møteleder, møtesekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Alf Stefferud ble valgt til møteleder og Per Klevan til møtesekretær. Til å underskrive møteprotokollen ble Tore Kristiansen og Bjørn Arthur Anderssen valgt.

 1. Godkjenning av møteinnkalling.

Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader.

 1. Styrets beretning

Styrets årsmelding, som var tatt inn i Saugdøla nr. 1 2010, ble lest opp punktvis og godkjent uten merknader.

 1. Regnskap og revisors beretning

Årsregnskapet som var revidert og funnet i orden av revisor Rolf Sundby ble referert. Regnskapet viser et underskudd på kr. 948 042 etter at oppgangssaga er betalt.

Innestående på sagkonto er kr. 516 901 og på driftskonto kr. 42 113. Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

5.    Fastsettelse av kontingent

Styrets forslag om å beholde samme kontingent for 2011 som i 2010, dvs. kr. 100,- for personlige medlemmer og kr. 300,- for bedrifter og foreninger ble enstemmig vedtatt.

 1. Innkomne forslag

Ingen forslag var kommet inn til behandling.

 1. Valg av styre

Møteleder presenterte valgkomiteens forslag. Styremedlemmene Arne S. Dolven, Rita Kamhaug, Liv Guri Hegge og varamedlemmene Jens E. Karlsen og Kirsten Johansen var på valg. Siden Liv Guri Hegge hadde ønske om å trappe ned sin aktivitet foreslo valgkomiteen gjenvalg på Dolven, Kamhaug og Johansen, mens Karlsen ble nytt styremedlem og Hegge nytt varamedlem. Alle ble enstemmig valgt.

Styrets medlemmer i 2010 er dermed:

* Alf Stefferud, leder                         (ikke på valg)

* Per Klevan                                       (ikke på valg)

* Arne S. Dolven                                gjenvalgt for 2 år

* Rita Kamhaug                                gjenvalgt for 2 år

* Jens E. Karlsen                                valgt for 2 år

* Kirsten Johansen, varamedlem   gjenvalgt for 1 år

* Liv Guri Hegge, varamedlem       valgt for 1 år

 1. Valg av revisor og vararevisor

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på sittende revisor og vararevisor som ble enstemmig valgt:

* Rolf Sundby, revisor                      gjenvalgt for 1 år

* John Amlie, vararevisor                 gjenvalgt for 1 år

 1. Valg av valgkomité på tre medlemmer.

Følgende medlemmer ble foreslått og enstemmig valgt til valgkomité:

* Jorunn Karlsen                                gjenvalgt for 1 år

* Thor Thoresen                                 valgt for 1 år

* Tore Kristiansen                              valgt for 1 år

 

Strømmensaga-plaketten

Egil Johnsbråten har lagt ned et uvurderlig arbeid på Strømmensaga gjennom sine ideer, løsninger og gjennomføring av en rekke forbedringer. Styret i Sagelvas Venner ønsket å markere dette ved å overrekke Egil en plakett i eik med Strømmensaga som motiv. Egil var dessverre ikke tilstede på årsmøtet men vil motta plaketten ved en senere anledning.

 

Etter årsmøtet orienterte Alf Stefferud kort om foreningens arbeidsplan for 2010.

 • - Heftet om Strømmensaga - ca. 15. mars
 • - Opparbeidelse av Mølleparken i samarbeid med kommunen
 • - Diverse kjøringer på Strømmensaga - terminlista
 • - Prosjektering av kvernhus
 • - Dugnader 21. april og 26. mai
 • - Strømmendag 5. september
 • - Strømmenkveld 25. oktober m/ Strømmen Vel
 • - 4 utgivelser av Saugdøla
 • - Fiskeprosjekt m/ Strømmen Vel
 • - Fløting av tømmer fra Fetsund Lenser

 

Strømmensaga

Som avslutning ble en video laget av Per og Pål Klevan presentert. Videoen på ca. 30 minutter viser arbeidet i Sagdalen, fra grunnarbeidet i elva, restaurering av demningene, fundamentering og bygging av Strømmensaga. Videoen avslutter med NRKs opptak fra saga sendt i Østlandssendingen 25. september.

 

 

Strømmen 4. mars 2010.

 

 

_____________                _____­__________            _____________________

Per Klevan                      Tore Kristiansen                Bjørn Arthur Anderssen

Møtesekretær


 

STRØMMENSAGA PÅ DVD   

Videoen er laget av Per og Pål Klevan. De har 4 timers opptak fra anleggelsen av Strømmensaga til innvielse som har blitt redigert til 30 min. film. Den koster kr. 50.- og fås kjøpt av Per Klevan.


STORSLÅTT GAVE FRA LIONS CLUB STRØMMEN


Til vårt Kvernhus-prosjekt får vi fra Lions Club Strømmen en gave på kr. 70 000 til selve kvernhuset. Dette dekker tømmerutgifter m.m., mens vår sag-gjeng skal stå for lafting og reising av kvernhuset. Gaven vil bli overrakt på saga den 17. april når klubben fyller 40 år. Vi TAKKER hjerteligst for gaven.

Vi TAKKER også Strømmen Humanitære Forening for gaven på  kr. 20 000 til utbedring av Mølleparken.


SOMMERKVELD PÅ SAGA

  

Det blir åpen sagdag den 20. mai kl. 18.30. Teatergruppa STRØMLINGEN fremfører sine tablåer fra Sagelvas historie. Ta med deg noe å sitte på. Kaffe og mineralvann fås kjøpt.

Etter framføringen blir det demonstrasjon av saga.

 


ÅPEN SAGDAG MED VANDRING 15.juni


De som ønsker å være med på elvevandring møter på Slora, Fjellhamarveien kl. 18.00. Saging fra kl. 19.00

 

DUGNAD 21. april kl.18.00
  

Frammøte ved saga. Ta med deg sag, øks eller grensaks samt kaffe på termos og noe å bite i. Kaffepause på saga.

DUGNAD 26. mai kl.18.00 
  

Frammøtested     er ikke bestemt ennå, Se Romerikes Blad.

 

STRØMMENKVELD på biblioteket er mandag 25. oktober 
          

Dette arrangementet er sammen med Strømmen Vel.

Sagelvas Venner vil også delta på Strømmendagen 5. september.

 

Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud, Liv Guri Hegge

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Hjemmeside: http://www.sagelvasvenner.org

 

 

 

 

 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode