2010 – Et spennende år for Sagelvas Venner

 

Et spennende år ligger foran oss. Det er nå vi for alvor skal sette Strømmensaga i virksomhet. Terminlisten begynner og fylles. Første halvår er nesten fulltegnet. Vi starter opp med DKS – Den kulturelle skolesekken 26. april, så følger det en del foreninger, samt to åpne sagdager, hvor vi kombinerer – en kveld med Sagelva vandring og en kveld med litt underholdning (se terminlista på vår hjemmeside www.sagelvasvenner.org/). Ved siden av dette skal vi også skjære for Trevar’ns Venner til restaurering av Trevarelokalet.

 

Vi skal også ha et par dugnader langs elva til rydding m.m..  MØLLEPARKEN – parkanlegget ved saga og møllemonumentet krever også noe dugnad. Noen møllehjul vi har skal brukes til bord. Materialer til sittebenker rundt bordene skal vi skjære på Strømmensaga.

 

Kvernhus – noen har ytret ønske om et kvernhus nedenfor saga. Vi har satt i gang undersøkelser rundt dette – hva vil det koste? Det vanskeligste kan kanskje bli å skaffe møllehjul til ei liten kvern.

 

Møt opp på ÅRSMØTET i Akershusmuseet (gamle Rådhus), tirsdag 2. mars kl. 19.00. Her får du høre mer om årets planer. Videoen laget av Per og Pål Klevan som viser alt arbeidet med restaurering av demningene, alt grunnarbeidet og bygging av saga fram til åpningen av Strømmensaga får premiere denne kvelden.

Alf Stefferud

 

Årsmelding 2009

Styret i 2009

har bestått av: Alf Stefferud (leder), Per Klevan (nestleder/sekretær), Arne S. Dolven, Liv Guri Hegge og Rita Kamhaug (styremedlemmer). Kirsten Johansen og Jens E. Karlsen (varamedlemmer). Trygve Tørres har utført arbeidet som regnskapsfører og har også deltatt i styremøter.

Revisjon: Rolf Sundby (revisor) og John Amlie (vararevisor).

Valgkomite: Roar Amundsen (leder), Jorunn Karlsen og Berit Solberg.

 

Møteaktivitet

I løpet av 2009 har det i tillegg til årsmøtet vært avholdt seks styremøter. To medlemsmøter ble arrangert som Strømmenvandring i juni og en Strømmenkveld i oktober i Skedsmo bibliotek. Begge arrangementene ble gjennomført i samarbeid med Strømmen Vel.

 

Foreningens viktigste arbeidsoppgaver i 2009.

 

Oppgangssaga

Året har i stor grad vært preget av alt arbeidet rundt oppgangssaga hvor alt lå til rette for en vellykket gjennomføring av prosjektet fra alt arbeidet i elva, restaurering av demningene, grunnarbeidene, bygging av fundamenter og reisingen av sagbygget med oppgangssaga. Alt grunnarbeid ble utført av PA Entreprenør AS, Oslo og bekostet av Skedsmo kommune, mens sagbygget med oppgangssag ble levert og satt opp av Jora Bygg og Laft AS, Lesja og bekostet av Sagelvas Venner. Sagkomiteen som har bestått av Steinar Bunæs (leder), Alf Stefferud, Roar Amundsen, Elljarn Jordet, Olav Ytrehorn og Jan O. Teksum har lagt ned en betydelig innsats i planlegging og ledelse av prosjektet og har sterkt bidratt til den suksess saga har blitt. Det har også vært et utmerket samarbeid med Skedsmo kommune. Saga ble åpnet 27. september av ordfører Anita Orlund og 7 – 800 fremmøtte. Begivenheten ble godt dekket av media som NRK Østlandssendingen, TV Romerike, Romerikes Blad og flere andre. Etter åpningen er det gjennomført flere demonstrasjoner av saga og interessen blant folk er formidabel. Sent i desember ble interiøret i saga lyssatt og saga fremstår nå svært stemningsfull for besøkende om kvelden.

Etter en navnekonkurranse og et forslag fra Bjørn Vidar Berg, Strømmen, ble navnet på oppgangssaga vedtatt å være Strømmensaga, et navn som

knytter saga til stedet Strømmen samtidig som folk lett skjønner hvor saga kan besøkes.

 

Nyutgivelse av Strømmen 1 boka

Etter stort påtrykk fra folk som ikke fikk kjøpt boka i 2006, ble det besluttet å lage et opptrykk av den første Strømmen boka. Denne ble lagt ut til salgs i oktober og salget har vært tilfredsstillende.

 

Strømmenvandring

11. juni var medlemmer og andre invitert til en Strømmenvandring med et program som omfattet nyåpning av Kvernkallen i Stasjonsparken, åpning av minnetavle på Strømmen stasjon og besøk på utsiktstedet St. Hansfjellet. Ca. 50 personer var med på vandringen.

 

Strømmenkveld i biblioteket ble arrangert 26. oktober. Kveldens tema var Strømmen Trævarefabrikk med kåseri av Alf Stefferud, underholdning av musikkgruppa TET og teatergruppa Strømlingen. Til støtte for restaurering av gamle ’Trevar’n’ ble det solgt pins. Nyutgivelsen av Strømmen 1 boka ble presentert og solgt til medlemspris.

 

Årets Strømmendag ble holdt 5. september. Sagelvas Venner deltok sammen med Strømmen Vel i felles stand godt besøkt av de fremmøtte. Steinar Bunæs ble her utnevnt til Årets Strømling for sitt store og altomfattende engasjement for Strømmen.

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) og elvevandringer

DKS vandringene ble i 2009 gjennomført i samarbeid med Akershusmuseet som viste film fra Strømmens Værksted. Alle elevene fra 8. klassetrinn i Skedsmo og Rælingen kommuner hadde fått tilbudet og til sammen ble ca. 800 elever guidet. Som vanlig har det også blitt gjennomført en rekke vandringer for foreninger, lag og bedrifter.

 

Fiskekomiteen

Arbeidsgruppa, som er et samarbeid med Strømmen Vel, har holdt møter og er i kontakt med Skedsmo kommune om mulighetene for en tur/fiskesti langs elva vestover fra Stasjonsveien. I den sammenheng ble det i år utført rydding av en gangsti fra Sagtun til Heimen borettslag. Det tas noe fisk i elva, men mye gjenstår å gjøre før elva er slik vi ønsker å ha den.

 

Dugnader

Som tidligere år har det blitt gjennomført flere dugnader langs elva. Før åpning av Strømmensaga ble en større ryddeaksjon gjort for å øke innsynet til både elva, demningene og saga. Området fremstår nå åpent og tiltalende

fra alle kanter enten du kommer kjørende på Strømsveien, Skjettenveien eller med toget.

 

Saugdøla og Hjemmesiden

Saugdøla, vårt informasjonsblad, har også i år kommet ut med fem nr. En helt ny og utvidet hjemmeside (http://www.sagelvasvenner.org/) ble lansert i mai av Jan Widèn som også er vår nye webmaster.

 

Våre støttespillere

Styret retter en stor takk til alle våre støttespillere som har bidratt med gaver og økonomisk støtte til nyutgivelse av Strømmen 1 boka eller til oppgangssaga. I forbindelse med arbeidet med Strømmensaga en spesiell takk til PA Entreprenør AS som har stått for alt grunnarbeidet og Jora Bygg og Laft AS som har levert saga, alt i henhold til avtalte planer. Takk også til Akershusmuseet og Skedsmo bibliotek for hjelp til utstillingen om Strømmen Trævarefabrikk og til Strømmen Sparebank som stiller sine lokaler til fri disposisjon for våre møter, fri kopiering, rekvisita og annet.

 

Økonomi

Regnskapet for 2009 viser et underskudd på kr. 948 042. Innestående på konto for oppgangssag kr. 516 901 og på driftskonto kr. 42 113.

 

Medlemstall:

Per 31.12.2009:          Personlige medlemmer            288     

                                   Bedrifter / lag                19     

 

 

Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud, Liv Guri Hegge

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Hjemmeside: http://www.sagelvasvenner.org

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode