EN VISJON ER NÅDD.

Året 2009 går inn i historien da STRØMMENSAGA ble til virkelighet.

Nok en gang TAKK til sagkomiteen for flott arbeide.
Etter åpningen 27. september fulgte vi opp med sagdag i eldreuken og åpen sagdag uken etter, begge meget godt besøkt. Det kom folk fra flere kanter av Romerike for å se saga i drift. Tydeligvis hadde flere av dem arbeidet på sag som yngre. Det kom fram at grindsager var i drift på Romerike helt til 1950 årene. Våre sagmestere med Egil i spissen fortjener en stor TAKK så langt. Likeledes har de fulgt opp med å forbedre detaljer, justert og skåret planker i ettertid. 2010 blir et spennende år når det gjelder sagdriften. Terminlisten fylles og det blir mange sagdager for skoleelever, foreninger og åpne sagdager samt guiding langs Sagelva.


 


Planene om en park står på dagsorden for neste år, vi håper den kan realiseres innen sesongen er slutt.
Lys ved saga vil være på plass i november måned slik at saga blir opplyst i takt med gatelysene.

Året ga oss også en fin Strømmenvandring fra Stasjonsparken, via stasjonen til St. Hansfjellet og Bråte gård med god deltagelse.

Guidingen av foreninger langs elva og Den Kulturelle Skolesekken i samarbeid med Skedsmo kommune og Akershusmuseet har også krevd innsats av vårer medlemmer. Dugnader og foreløpig arbeid på fiskesti hører også med til innsatsen. Her har vi også fått god hjelp fra Friomsorg under ledelse av Hans Tvedte som har slått gress, ryddet og kvistet.

En vellykket Strømmenkveld i biblioteket med nyutgivelse av Strømmen - boka fra 2006 hører også med. Ved slutten av et så minnerikt år så ønsker vi å gi en TAKK til alle de som har bidratt med sin innsats stor eller liten. Styret i Sagelvas Venner ønsker dere alle en GOD JUL og GODT SAGELVA ÅR i 2010.


Alf Stefferud

STRØMMENKVELDEN mandag 26. oktober i Strømmen bibliotek hadde ikke mange ledige plasser da kvelden ble innledet med en frisk åpning av musikkgruppen TET, som spilte så det virkelig svingte, her var det spilleglede og våre forventninger til kvelden var stor.

Biblioteksjef Elisabeth Engø ønsket alle velkommen, delte noen tanker om kveldens tema nå i Kulturåret 2009. Strømmen Trevarefabrik, ble bygd langs elva vår i 1884 - det er ett hundre og tjuefem år siden det. Et stort og modig tiltak i et lite sted som Strømmen var den gangen. Alf Stefferud tok over stafettpinnen og fortalte at Strømmen Trevarefabrikk ble bygget der hvor Bråte gårds mølle den gang holdt til. Og det var framsynte menn, Segelche og Hauge som trodde på sitt prosjekt. Den høye pipa, som viste hvor fabrikken lå, sendte ut grå røyk, maskinene durte og aktiviteten var stor inne i fabrikken og ute på området hvor materialene ble lagret. Av faste innredninger som trapper, dører og vinduer, produserte de også ferdighus. Dette ble levert til mange steder verden over. Den gang kostet et ferdig oppsatt hus fra 1500 kroner. Og vi kan fortsatt se hus fra Strømmen Trevarefabrikk i vårt nærområde, eller ved å kjøre en runde i Holmenkollåsen. Det er like interessant hver gang å høre på Alf Stefferud fortelle om historien vår, kunnskapsrik som han er.

Teatergruppa Strømlingen deltok sammen med musikantene i TET. Ved å binde dem sammen med kåseriet i flere tablåer underveis gjorde det det hele levende, de tok oss med inn i historien, fra alvor til god latter. Teatergruppa gjorde en stor innsats til en herlig tekst skrevet av Thor Sørheim.

Kvelden var viet Trevar'ns Venner og Sigbjørn Strømmen ga en kort rapport om restaureringsarbeidet av Trevarelokalet. Et stort arbeid som en håper blir ferdig i 2011. Det ble salg av Strømmen-boka fra 2006 som var trykket i nytt opplag og salg av pins for Trevar'ns Venner. Etter en fin kveld i biblioteket er det bare en ting å si, vi hadde en historierik og hyggelig Strømmenkveld. Kan vi være så ubeskjedne og spørre om en ny Strømmenkveld til neste år, samme tid og sted?

Liv Guri Hegge
ELVELANGS


I høst satte Akershus fylkes veivesen i gang med gang og sykkelsti langs Strømsveien fra nr. 101 til Sagdalsundergangen. Den går parallelt med Sagstien en del meter. Huset i Strømsveien nr. 113, Aspehaug er revet. Området er regulert til friområde og vil naturlig falle inn i Sagelva Miljø og Historiepark. Det gjenstår å se hvilke planer kommunen har med området.

STRØMMEN STORSENTER sine planer om utbygging av senteret er nå vedtatt av styret i Thon-gruppen. Det betyr at turveien på dette område vil bli ferdigstilt når senteret er utbygget i 2012? Da blir Sagstien sammenhengende fra Lørenskog grense til Sagdalen.

PLANENE OM EN KUNSTPARK langs flomvollen fra Dynea, Nitelva bro, opp langs Sagelva til Slora er et prosjekt i kommunen som skal starte med skulpturen Hammering man og innvies 11. september 2010 ved rådhuset. Strekningen mellom Sagdalen og Sagbruksveien er nevnt som trinn to i planen, som et område for foreløpige kunstprosjekter.
Finansieringen i prosjektet har store behov flere bidrag og en regner med at det går minst 10 år før prosjektet er ferdig

TREVAREBRUA

I kommunestyremøtet 4. november ble rådmannens innstilling om å bygge ny bru over Sagelva ved Bernt Ankers vei vedtatt. Det blir ei helt ny bru men i gammel stil. Arbeidet vil antagelig starte allerede våren 2010. Da den gamle brua skal rives må en regne med at gangtrafikken i området blir lagt om. Mer informasjon om prosjektet i senere nummer an Saugdøla.

KONTINGENTEN FOR 2010
Vedlagt følger giroblankett for innbetaling av kontingenten for 2010. Medlemmer som har meldt seg inn senhøstes og betalt kontingent får følgelig ingen blankett. Medlemmer som skylder kontingent for 2009 får utfylt kronebeløpet på blanketten. De som skylder for mer enn to år strykes som medlem.
NB! Husk å oppgi hvem betalingen gjelder for hvis du bruker annen betalingsform enn vedlagte giro. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt. Kontingenten for 2010 er kr. 100.- for personlig medlem, og kr. 300.- for lag, foreninger og andre
.

 


ÅRSMØTET 2. MARS 2010
Sagelvas Venner innkaller til årsmøte 2. mars kl. 19.00 i Akershusmuseet, Strømmen
(Akershus fylkesmuseum/gamle rådhuset)
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen
31. januar 2010

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode