SAGELVAS VENNER            Nr. 1  2009 - årgang 8

 

ÅRSMØTE 3. mars 2009 kl. 19.00

Årsmøte avholdes i Strømmen Sparebanks kantine 3. etg.
Inngang fra gården. (OBS! Pass på å parkere på tillatt plass)

 

  Dagsorden iflg. vedtektene
  Orientering om sagprosjektet
  Etter årsmøte vises en video fra innvielsen av Sagstien 5.mai


SAGPROSJEKTET
Det hadde meldt seg seks firmaer ved anbudsfristens utløp i januar når det gjelder dammene.  Dette er det kommunen som har hånd om og arbeidet er lovet ferdig innen 1. september. Oppgangssaga er det Sagelvas Venner som bekoster og de nødvendige grep er gjort av sagkomiteen så den blir satt i arbeid i nær framtid på Lesja. Saga vil bli montert etter den 1. september og trolig vil vi kunne innvie den rundt 1. oktober hvis alt går etter planene.

 

ARBEIDSPLAN 2009

 

Den Kulturelle Skolesekken, uke 17

 

Vårdugnad, tirsdag 28. april kl.18.00, Parkodden

 

Dugnad, før innvielse av oppgangssaga - tid senere

 

Innvielse av oppgangssag - kursing sagførere

 

Prosjekt Fisk i Sagelva - sammen med Strømmen Vel

 

11.juni nyåpning av Kvernkallbassenget, Strømmen st., vandring til St. Hansfjellet og Bråteskogen - sammen med Strømmen Vel.

 

Strømmendag i september

 

Nytt opplag av Strømmen I boka

 

Strømmenkveld 26. oktober i biblioteket - sammen med Strømmen Vel kl. 19.00

 

Guiding/foredrag om Sagelva

 

Deltar i stiftelsen av Trevar'ns Venner 21. april

 

Sagelvas Venner

Årsmelding 2008

Styret i 2008
har bestått av: Alf Stefferud (leder), Per Klevan (nestleder/sekretær), Arne Dolven, Liv Guri Hegge og Rita Kamhaug (styremedlemmer). Kirsten Johansen og Jens E. Karlsen (varamedlemmer). Trygve Tørres har utført arbeidet som regnskapsfører og har også deltatt i styremøtene. 

Revisjon:
Rolf Sundby (revisor) og John Amlie (vararevisor). 
Valgkomité:
Roar Amundsen (leder), Jorunn Karlsen og Aud Wethal Pettersen.

Møteaktivitet
I løpet av 2008 har det i tillegg til årsmøtet vært avholdt fire styremøter. Et medlemsmøte ble arrangert 27. oktober i Skedsmo bibliotek på Strømmen hvor boka 'Strømmen II - Fra frigjøringen til åttiårene' ble presentert.

Foreningens viktigste arbeidsoppgaver i 2008
STRØMMEN II - Fra frigjøringen til åttiårene
Samme redaksjonskomité som for boka 'Strømmen - historier om stedet og folket' og 'Gisledal mølle - Et hundreårsminne' bestående av Steinar Bunæs, Alf Stefferud, Liv Guri Hegge, Per Høstland og Per Klevan fra Sagelvas Venner og Strømmen Vel har utarbeidet og utgitt den andre boka om Strømmen. Boka som ble lansert 27. oktober på Skedsmo bibliotek for ca. 400 frammøtte er meget godt mottatt og ble bestselgeren før jul hos ARK Strømmen. Overskuddet fra denne boka går også i sin helhet til prosjektet for bygging av oppgangssag i Sagelva.

Dugnader
Det ble arrangert to dugnader i april. På grunn av åpning av den nye turveien mellom Flaen og Sagdalen 5. mai ble innsatsen konsentrert om rydding på denne strekningen. Som vanlig ble en betydelig mengde søppel og krattskog fjernet både fra elva og fra land. I tillegg til våre dugnader så har folk fra Friomsorgen gjennom sesongen hatt som oppgave å utføre ryddearbeid langs elva noe som i stor grad har bidratt til orden langs elva.

Vandringer
I forbindelse med åpningen av turveien ble det arrangert en vandring fra Sagbruksveien til Sagdalen med framføring av flere korte teaterinnslag av den nyetablerte teatergruppa Strømlingen. Den offisielle åpningen ble foretatt av varaordfører Helge Eide. Arrangementet som samme kveld ble omtalt i Østlandssendingen var meget vellykket og samlet rundt 300 personer som ble guidet i seks store grupper.

Våre elvevandringer er meget populære og har blitt et fast innslag i forbindelse med Den Kulturelle Skolesekken. I mai guidet vi i løpet av ei uke alle elevene i 6. klassetrinn, ca. 600 skolebarn, fra Slora til Sagdalen med orientering om stedets spennende industrihistorie.

I samarbeid med Velferden ble det arrangert to elvevandringer for bevegelseshemmede. Dette var svært vellykket og samlet ca. 60 personer. Det samme må sies om en vandring gjennom gamle Strømmen som samlet over 200 deltakere og et gjenbesøk til Kåterudmåsan hvor Sagelvas Venner i august 2006 avduket en minneplate på slippstedet for Milorg i april 1945. Det har også blitt gjennomført en rekke vandringer for mindre grupper og lag. 

Skedsmo kommunes Byggeskikkpris
Under Byfesten i juni i Lillestrøm ble Sagelvas Venner tildelt Skedsmo kommunes Byggeskikkpris for 2008. Prisen ble gitt for foreningens langsiktige innsats og tilretteleggelse for prosjektet Sagelva miljø- og historiepark. Prisen besto av en messingplakett og en sjekk på kr. 10 000 som er satt inn på konto for oppgangssag.

Fisk i Sagelva
I samarbeid med Strømmen Vel er det etablert ei arbeidsgruppe med som hovedoppgave å vurdere mulighetene for å få fisk tilbake i Sagelva. Det vil bli utarbeidet en rapport og kart som blant annet skal vise forslag til turstier/fiskestier.

Oppgangssag
Etter to anbudsrunder i 2008 var det ikke kommet inn akseptable forslag til kommunen til restaurering av demningene og bygging av oppgangssag.

Fundamentering for oppgangssaga. En tredje anbudsrunde er på gang og resultatet fra denne skal foreligge i løpet av januar. Så snart kommunen har gitt oss et skriftlig tilsagn om at arbeidet blir igangsatt vil en bestilling bli sendt Jora Bygg & Laft for bygging av saga for oppsetting etter sommerferien.

Saugdøla og Hjemmesiden
Saugdøla, vårt informasjonsblad, har i år kommet ut med fem nr. Hjemmesiden vår (
http://home.no.net/sagelva/) har som tidligere blitt oppdatert av webmaster Steinar Fjeldvang.

Våre støttespillere
Styret retter en stor takk til alle våre støttespillere som har bidratt med gaver og økonomisk støtte for utgivelse av boka eller til oppgangssag. Takk også til Akershus Fylkesmuseum og Skedsmo bibliotek for hjelp til boklansering og Strømmen Sparebank som stiller sine lokaler til fri disposisjon for våre møter, fri kopiering, rekvisita og annet.

Økonomi
Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr. 716 020. Innestående på konto for oppgangssag kr. 1 462 000 og på brukskonto kr. 44 911

Medlemstall:

Per 31.12.2008:            

 

  Personlige medlemmer            255
  Bedrifter / lag                          21       

 

Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud, Liv Guri Hegge

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Hjemmeside: http://www.sagelvasvenner.org

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode