SAGELVAS VENNER            Nr. 5  2008 - årgang 7

 

ÅRSMØTE 3. MARS 2009

Herved innkalles til årsmøte 3. mars kl. 19.00 i Strømmen Sparebanks kantine.
Forslag som ønskes behandlet må være styreleder Alf Stefferud i hende innen 31. januar 2009. 

 

KONTINGENTEN FOR 2009

Vedlagt følger giroblankett for innbetaling av kontingent for 2009. Medlemmer som er innmeldt og betalt kontingent senhøstes som gjelder for 2009 får følgelig ingen giroblankett.  Medlemmer som skylder for mer en et år får utfylt kronebeløp på giroen. De som betaler på annen måte enn med vedlagte giro, husk å oppgi navn og adresse. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 år blir strøket. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt.

Kontingenten er kr. 100 for personlig medlem, kr. 300 for lag, foreninger m.m..

 

 

OPPGANGSSAGA

Arbeidet med demningene skulle ha vært satt i gang i sommer. Ved anbudsfristens utløp hadde det meldt seg bare et firma mens ifølge kommunes regelverk må det være minst tre. Etter nok en omgang var det fortsatt bare et anbud på anlegget. Nå er en i gang med tredje runde med frist for tilbud den 10. januar 2009. Forhåpentligvis ordner det seg denne gang. Det skulle likevel være mulig å få opp saga i 2009.  Den blir bestilt i disse dager og vil bli produsert i vinter på Lesja. Trolig vil det bli innvielse på høsten neste år.

 

STOR TAKK TIL FRIOMSORG

For de som bruker turstien regelmessig så har en kunne se hvor fint og ryddig det har blitt. Friomsorg består av domfelte som soner sin straff eller deler av sin straff som samfunnsnyttig arbeid. Arbeidet blir ledet av Hans Kristian Tvedte. De jobber som regel en dag i uka ved Sagelva. Igjen en stor takk.

Dessverre så blir vi noe utsatt for tagging. En må lage nye skilter der hvor taggingen ikke lar seg fjerne av oss. Derfor tar det litt tid før nytt skilt er på plass.
 

HØY STEMNING PÅ BOKLANSERINGEN

  
Biblioteket var fylt til siste ståplass

Rundt 400 mennesker hadde møtt fram til boklansering den 27. oktober i biblioteket. Steinar Bunæs og Alf Stefferud hadde som vanlig en sikker hånd om presentasjon av boka og det øvrige program. Flere medlemmer fra Sagdalen Skoles Pikekor anno 1956 stilte opp og sang Rettenvalsen og en gammel Strømmen sang med Sidsel Ryen som solist og leder. Og Kristian Korsmo sang Rælingsvisa fra 1950 til høy jubel fra de frammøtte. Her traff en gamle kjente strømlinger fra fjern og nær. Boksalget var stort, hele 360 nye bøker ble solgt, ny rekord. Boklanseringen og Strømmen-vandringen har gitt over 40 nye medlemmer.


Det var stor interesse for fotoutstillingen

 


Bokredaksjonen i samtale med Romerikes Blad. Fv.: Lene Hanshus, 
Per Høstland, Alf Stefferud, Liv Guri Hegge og Steinar Bunæs


Alle foto Per Klevan

 

STRØMMENBOKA 2006

Vi har hatt veldig mange forespørsler etter denne bok. Den ble som kjent utsolgt flere dager før jul i 2006. Styret har gitt bok-komiteen i oppdrag å se på muligheter for en NY-utgave av denne. Det har kommet inn nye opplysninger og foto bemerkninger om denne utgaven. Likeledes mer stoff om milorg. En NY-utgave vil derfor få tillegg på flere sider med nytt stoff som ikke var med i første utgaven.

2008 - ET TRAVELT ÅR

Snart ligger nok et år bak oss. Våre planer for året har blitt utvidet og gjennomført med bravur. En stor TAKK til alle som har bidratt i arbeidet med gjennomføringen av dette.

Boka STRØMMEN II har blitt godt mottatt og salget går jevnt over bra. I skrivende stund topper vi bestselgerlisten på ARK, Strømmen.

Tilbakemeldinger fra leserne er mange, både muntlige, telefoner og på nett. Alle er positive og vi har også fått inn flere navn på de fotoene vi har i boka.

"Jeg fikk ikke lagt fra meg boka før kl. 02.00 på natta. "En nydelig bok", " jeg koser meg med boka", er blant de kommentarer vi har fått. Boka sendes pr. post til mange kanter av landet har vi fått vite.

Likeledes ble lanseringsmøtet en fulltreffer. Oppfordringene til oss er - dette må vi fortsette med. En Strømmen kveld i biblioteket hvert år, det må vi ha! Dette er noe vi samarbeider med Strømmen Vel om, så de mulighetene er store. Vi har allerede kjøpt inn 100 brukte stoler til biblioteket som en gave fra Sagelvas Venner. Dette etter et spesialtilbud vi fikk.

Styret arbeider med planene for 2009 som det kommer mer om i neste nr. av Saugdøla.

Styret ønsker alle medlemmer og venner en  

God Jul og Godt Nytt År!

Alf Stefferud 

 

Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud, Liv Guri Hegge

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Hjemmeside: http://www.sagelvasvenner.org

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode