SAGELVAS VENNER            Nr. 2  2009 - årgang 8

NYTT OPPLAG AV STRØMMENBOKA 2006.
Denne ble som kjent utsolgt på seks uker og vi har mange som har spurt etter boka. Vi trykker opp et mindre opplag med ajourføringer som vi har mottatt fra ivrige lesere. Utgivelse oktober/november.
Boka kan forhåndsbestilles hos Alf Stefferud, Skilleveien 4 B, 2010 Strømmen - e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..


TREVAR'NS VENNER.

Trevar'ns Venner vil bli lansert i Strømmen Menighetshus tirsdag 21. april
kl. 19.00. Lions Club Strømmen, Strømmen & Lillestrøm Skiklubb og Strømmen og Skjetten Sanitetsforening trekker i trådene og vil gi en orientering om prosjektet for restaurering av dette ærverdige hus i Sagdalsveien, bygget i 1895 og som klart hører til i Sagleva Miljø og Historiepark
Sagelvas Venner støtter prosjektet og det er også mulig for enkeltpersoner å støtte prosjektet.


NAVN PÅ OPPGANGSSAGA

Vi ønsker forslag til navn og har foreløpig fire alternativer:
- Kvernhussaga - tidligere sagnavn
- Møllesaga - henspiller på plasseringen ved nedre mølle
- Gislesaga - området het Gisledal i gamle dager (Gisledal Mølle)
- Stalsbergsaga - Stalsberg gård eide grunnen og vannrettighetene


Hvilket navn bør vi velge? Eller send inn ditt eget forslag til leder av sagkomiteen
Steinar Bunæs, Niels Høeghs vei 10, 2010 Strømmen innen 1. mai.


Årsmøteprotokoll 2009 for Sagelvas Venner

Det var innkalt til ordinært årsmøte for foreningen Sagelvas Venner tirsdag 3. mars 2009 kl. 19.00 i Strømmen Sparebanks møtelokale.
Innkallelse med dagsorden, årsmelding og forenklet regnskap var sendt ut til samtlige medlemmer gjennom Saugdøla.


Tilstede: 27 medlemmer var tilstede på møtet.


De fremmøtte ble ønsket velkommen av Alf Stefferud som åpnet møtet.


1. Konstituering med valg av møteleder, møtesekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Alf Stefferud ble valgt til møteleder og Per Klevan til møtesekretær. Til å underskrive møteprotokollen ble Torben Pettersen og Elin Olsen valgt.

2. Godkjenning av møteinnkalling.
Møteinnkallingen ble godkjent uten anmerkninger.

3. Styrets beretning
Styrets årsberetning, som var tatt inn i Saugdøla nr. 1 2009, ble lest opp punktvis og godkjent uten anmerkninger.

4. Regnskap og revisors beretning
Årsregnskapet som var revidert og funnet i orden av revisor Rolf Sundby, ble referert av regnskapsfører Trygve Tørres. Regnskapet viser et overskudd på kr. 716 020 og
kr. 1 507 455 er innestående på konti. Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

5. Fastsettelse av kontingent
Styrets forslag om å beholde samme kontingent for 2010 som i 2009, dvs. kr. 100,- for personlige medlemmer og kr. 300,- for bedrifter og foreninger ble enstemmig vedtatt.

6. Innkomne forslag
Ingen forslag var kommet inn til behandling.

7. Valg av styre
Valgkomiteens forslag ble presentert av Roar Amundsen. Styrets leder Alf Stefferud, nestleder Per Klevan og varamedlemmene Jens Karlsen og Kirsten Johansen var på valg. Valgkomiteens forslag var gjenvalg på samtlige og alle ble enstemmig valgt. Styrets medlemmer i 2009 er dermed:


* Alf Stefferud, leder gjenvalgt for 2 år
* Per Klevan gjenvalgt for 2 år
* Arne S. Dolven (ikke på valg)
* Rita Kamhaug (ikke på valg)
* Liv Guri Hegge (ikke på valg)
* Jens E. Karlsen, varamedlem gjenvalgt for 1 år
* Kirsten Johansen, varamedlem gjenvalgt for 1 år


8. Valg av revisor og vararevisor
Valgkomiteen foreslo gjenvalg på sittende revisor og vararevisor som ble enstemmig valgt:
* Rolf Sundby, revisor gjenvalgt for 1 år
* John Amlie, vararevisor gjenvalgt for 1 år

9. Valg av valgkomité på tre medlemmer.
Det ble foreslått gjenvalg på sittende valgkomité. Da Aud Wethal Pettersen ønsket å trekke seg, ble Berit Solberg foreslått. De foreslåtte ble enstemmig valgt:

* Roar Amundsen, leder gjenvalgt for 1 år
* Jorunn Karlsen gjenvalgt for 1 år
* Berit Solberg valgt for 1 år


Etter årsmøtet orienterte Alf Stefferud kort om foreningens arbeidsplan for 2009.


- Den Kulturelle Skolesekken, uke 17
- Vårdugnad, tirsdag 28. april kl.18.00, Parkodden
- Dugnad, før innvielse av oppgangssaga - tid senere
- Innvielse av oppgangssag - kursing sagførere
- Prosjekt Fisk i Sagelva - sammen med Strømmen Vel
- 11. juni nyåpning av Kvernkallbassenget ved Strømmen stasjon., vandring til St. Hansfjellet og Bråteskogen - sammen med Strømmen Vel.
- Strømmendag i september
- Nytt opplag av Strømmen I boka
- Strømmenkveld 26. oktober i biblioteket - sammen med Strømmen Vel kl. 19.00
- Guiding/foredrag om Sagelva
- Deltar i stiftelsen av Trevar'ns Venner 21. april


Steinar Bunæs presenterte status for bygging av oppgangssaga. Kommunen har gitt arbeidet med grunnarbeidene til PA Entreprenør AS som har frist til 1. september for gjennomføring av dette arbeidet. Saga blir da levert av Jora Bygg og Laft som reiser bygget og gir opplæring i bruk av saga. Offisiell åpning vil bli en gang i september/oktober.


En video fra åpningen av turveien 5. mai 2008 laget av Pål og Per Klevan ble vist. Videoen viser glimt fra vandringen med den offisielle åpningen og alle innslagene fra teatergruppa Strømlingen og beveren som holdt oppvisning ved nedre pir.


Strømmen 8. mars 2009.


_________________ ___________________ ________________

Per Klevan Torben Odd Pettersen Elin Olsen

 


TRE-I-ETT torsdag 11.juni kl. 18.00


Endelig skal det bli vann igjen i Kvernkallbassenget i stasjonsparken. Sammen med Strømmen Vel møtes vi kl. 18.00 og foretar åpningen og skrur på vannet. Vi vandrer videre til stasjonsbygningen hvor vi avduker en minneplate, så vandrer vi videre opp Smith-bakken, Statsråd Ihlens vei til St. Hansfjellet i Bråteskogen. Her tar vi en rast, så ta med litt på termosen og noe å bite i. Videre i Bråteskogen via lysløypa og avslutter ved Bråte gård, hvor det blir gitt en orientering om gården og planene for Bråtejordet.


DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Uke 17 vil en kunne se våre guider sammen med 8. klassetrinn fra Skedsmos ungdomskoler langs Sagelva. Rundt 600 elever vil få kunnskap om industri utviklingen her. Dette i samarbeid med Skedsmo kommune og Akershusmuseet.


NY HJEMMESIDE

Dagen hjemmeside vil bli lagt ned 1. mai. Vi arbeider derfor med å opprette hjemmesida i ny utgave. Denne vil bli klar i løpet av våren og du vil finne den på internett med adresse www.sagelvasvenner.org


STALSBERGHAGEN KAPELL

Ny tegning fra kunstneren Arne Krogstads hånd. Denne gang er det gamle gravkapellet på Stalsberghagen som ble revet i 1958. Se mer om kapellet i Strømmenboka 2006, side 70.
Fra før har vi gjennom Sagelvas Venner solgt tegninger av Strømmens Værksted, Strømmen Trævarefabrik, Gisledal mølle, Skjærvasaga, Strømmen stasjon (gamle) og Olaussengården. Tegningen er i format 30 x 40 cm, koster kr. 250.- og kan bestilles gjennom styrets medlemmer.

 

 

DUGNAD 28. APRIL kl 18.00
Alle som ønsker å være med og rydde langs elva er velkommen. Møt fram på Parkodden kl. 18.00. Ta med deg litt å bite i og noe på termosen. Vi får også hjelp fra Strømmen Vel. Ta med hansker og det er fint om noen tar med sag, øks og grensaks.


Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud, Liv Guri Hegge

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Hjemmeside: http://www.sagelvasvenner.org

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode