SAGELVAS VENNER           Nr. 2  2013 - årgang 12


VELKOMMEN TIL INNSATS i 2013

Vi starter med å jobbe – både dugnader langs elva og i Mølleparken.

Onsdag 17. april kl 18 tar vi Mølleparken og nedre del av Sagelva.

Onsdag 24. april kl 18 møtes vi på Slora. I Mølleparken blir det flere dugnader utover våren. Alle dugnader kunngjøres på hjemmesiden.

Sankt Hansfjellet slik det var i 1935

 

OG SÅ ØNSKER VI VELKOMMEN TIL FESTLlGHETER

Mandag 29. april kl 18.30 inviterer vi til vandring fra Slora. Saga starter 19.30.

Torsdag 30. mai kl 18.30 starter en Strømmenvandring fra Strømmen Torg til St. Hansfjellet. Guider blir Alf Stefferud og Steinar Bunæs. Turen går via støpegrismonumentet av 2012, videre til andre severdigheter i stasjonsområdet. Turen fortsetter opp Grønnlia til Strømmens fineste utsiktspunkt i Bråteskogen. Her blir hundreårsgaven fra Sagelvas Venner til Strømmen Vel innviet.

Fredag 21. juni går Sagelvafestivalen av stabelen fra kl 16 og ut dagen.

Hele elva tas i bruk fra Slora til Mølleparken, og mange aktører deltar.

Sagelvas Venner tar ansvaret for alt i Mølleparken. Det blir saging og visning av kvern hele kvelden, pluss mye annet. Speiderne skal vise elvekryssing i taubane, og ellers blir det musikk og sang i flere omganger. Følg med i aviser og på nettet!

 

Hovedtrekk fra Årsmøteprotokollen for 2012

Årsmøtet ble avholdt i Trevar’n 6. mars 2013 med 40 medlemmer til stede.
Alf Stefferud ble valgt til møteleder og Steinar Bunæs til møtesekretær. Til å underskrive protokollen ble Aud Wethal Pettersen og Per Johansen valgt.

Styrets årsmelding, som var tatt inn i Saugdøla nr. 1 – 2013, ble gjennomgått punktvis og godkjent uten merknader.

Årsregnskapet ble referert. Det var som vanlig ført av regnskapsfører Trygve Tørres. Regnskapet var revidert og funnet i orden av revisor Bjørn Leganger Krogstad. Det viser at kverna er utgiftsført med kr. 248 286,86, derved fremkommer et underskudd på kr. 158 456,36. Innestående på sagkonto er kr. 604 759,61 og på driftskonto kr. 30 172, 48. Foreningen har gjennom året mottatt en rekke gaver på til sammen kr. 77 092,- til bygging av kvernhus og møllepark. Regnskapet ble godkjent uten merknader. Styrets forslag om å beholde samme kontingent for 2014 som i 2013, dvs. kr. 100,- for personlige medlemmer og kr. 300,- for bedrifter og foreninger ble enstemmig vedtatt.

 

Valg av styre for 2013: Styreleder Alf Stefferud og varamedlem Rita Kamhaug var på valg, og begge hadde bedt om avløsning etter å ha vært med i 10 år. Også varamedlem Svein O. Arnesen var på valg.

Valgkomiteens la fram sitt forslag til kandidater, som alle ble enstemmig valgt. Etter valget har styret følgende sammensetning:

* Steinar Bunæs, leder                          valgt for 2 år

* Arne S. Dolven, styremedlem               sitter 1 år til

* Kirsten Johansen, styremedlem            sitter 1 år til

* Jens E. Karlsen, styremedlem               sitter 1 år til

* Ragnar Halgunset, styremedlem            ny, for 2 år

* Svein O. Arnesen, varamedlem             gjenvalgt for 1 år

* Trygve Fledsberg, varamedlem              ny, for 1 år

 

Valg av revisor og vararevisor

Valgkomiteens forslag til revisor og vararevisor ble enstemmig vedtatt:

* Bjørn Leganger Krogstad, revisor       gjenvalgt for 1 år

* Alf Stefferud, vararevisor                  ny, for 1 år

 

Valg av valgkomité på tre medlemmer

Valgkomiteen ba om avløsning, og følgende nye ble enstemmig valgt:

* Per Høstland                                   ny, for 1 år

* Ragnfrid Holm                                  ny, for 1 år

* Per Klevan                                      ny, for 1 år

 

Gaveoverrekkelser

Styret ønsket å gi årets eikeplakett med Strømmensaga som motiv til Rita Kamhaug for hennes store innsats helt fra foreningens start i 2002.

Alf Stefferud har på en utmerket måte ledet foreningen siden starten. For dette mottok han blomster og en fotocollage innrammet av trevirke han selv har vært med på å fremskaffe fra Jølsen via Fetsund lenser, Glomma, Nitelva og Strømmensaga.

Orienteringer

Årets arbeidsplan ble gjennomgått av Steinar Bunæs. To dugnader blir avholdt i april, ellers blir det stor innsats på kverna og andre tiltak i Mølleparken. Andre viktige hendelser blir Strømmenvandringen fra Strømmen Torg til St. Hansfjellet torsdag 30. mai kl 18.30, samt Sagelvafestivalen fredag 21. juni med arrangementer både i Mølleparken og ellers langs elva.

Ragnar Halgunset orienterte spesifikt om kvernprosjektet med fotoreportasje og detaljerte tegninger av kvernhuset og den 30 meter lange vannrenna.

Etter årsmøtebehandlingen kåserte Alf Stefferud om bedriften som oppførte Trevarelokalet i 1895: Strømmen Trævarefabrik.

 Strømmen 7. mars 2013.

 Steinar Bunæs

Aud Wethal Pettersen                           Per Johansen

 

Trevar’n i ferd med å fylles av møtedeltakere. Det nesten ferdige lokalet fungerte utmerket som møtelokale. Foto Svein O. Arnesen.

 

Takk til Rita Kamhaug og Alf Stefferud for kjermpeinnsats


Først fikk Rita sin velfortjente takk av Alf. Begge foto Svein O. Arnesen.

Deretter var det Alfs tur til å motta blomster og fotocollage av påtroppende leder Steinar. Collagen var et gruppearbeid ved Per Høstland, Trygve Fledsberg og Egil Johnsbråten. Fotoene er trykket på lerret av Akershusmuseets fotoavdeling. Rammen stammer fra Jølsen, og har tatt den lange veien via Fetsund Lenser, Glomma, Nitelva og Strømmensaga. Alf har vært med på det meste av reisen.

 

Saugdøla redaksjon: Steinar Bunæs

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Ønsker du Saugdøla elektronisk? Ta kontakt!

 

 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode