SAGELVAS VENNER           Nr. 1  2013 - årgang 12


 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE ONSDAG 6. MARS 2013 kl 19.00

Vi har i år fått anledning til å holde møtet i det ennå ikke innviede Trevar’n i Sagdalsveien 24. OBS begrensede parkeringsmuligheter!

Steinar Bunæs orienterer om årets planer og Ragnar Halgunset gir oss siste nytt om kvernprosjektet. I tillegg vil Alf Stefferud kåsere om bedriften som i 1895 oppførte lokalet: Strømmen Trævarefabrik

Kvernhuset sett fra saga. Foto Steinar Bunæs.

 

TERMINLISTEN

2013 skal bli nok et spennende dugnadsår. Kvernhuset skal gjøres ferdig, vannrenne fra Nedre Mølledam skal på plass, gjerder skal bygges og kvernsteiner med utstyr skal monteres. Videre skal de siste utemøblene monteres. Andre punkter skal utføres i samarbeid med kommunen: Plenen i Mølleparken får full overhaling etter kvernarbeidene der i fjor, og stabbesteinene ved nedkjøringen skal påsettes pyntelenke av jernkjetting.

Andre arrangementer blir diverse åpne sagdager, Den kulturelle skolesekken 22.-26. april, Sagelvafestivalen fredag 21. juni, eldres kulturuke i september, og Strømmenkvelden i 28. oktober. Det er videre avtalt et samarbeid med Strømmen Vel om både dugnader og en felles Strømmenvandring til Sankt Hansfjellet torsdag 30. mai, med start fra Strømmen Torg kl 18.30.

Årsmelding 2012

Styret i 2012 har bestått av: Alf Stefferud, leder, Steinar Bunæs, nestleder/sekretær.

Styremedlemmer: Arne S. Dolven, Kirsten Johansen og Jens E. Karlsen .

Varamedlemmer: Rita Kamhaug og Svein O. Arnesen.

Trygve Tørres har vært regnskapsfører og har også deltatt i styremøter.

Revisjon: Bjørn Leganger Krogstad, revisor, Tore Sandboe, vararevisor.

Valgkomité: Tore Kristiansen, Thor Thoresen og Trygve Fledsberg.

Møteaktivitet

I løpet av 2012 har det i tillegg til årsmøtet vært avholdt fem styremøter. Strømmenkvelden ble gjennomført i samarbeid med Strømmen Vel og Skedsmo bibliotek i oktober, med hovedfokus på Sagelvas Venners tiårsjubileum. Jubileet ble dessuten behørig feiret på selve tiårsdagen 4. november med åpning av Sagstiens manglede midtdel. Ordfører Ole Jacob Flæten sto for selve åpningen, mens Steinar Bunæs orienterte om minnetavlen for Sagelvas mange bruer, og Alf Stefferud fortalte om det nye støpegrismonumentet.

Foreningens viktigste arbeidsoppgaver i 2012

Strømmensaga

Det har vært stor aktivitet på saga i løpet av sesongen. I tillegg til alle sagingene er det utført praktiske forbedringer på saga og produsert nye sittegrupper. På sagdagene har saga blitt brukt som konsertarena med Strømmen Blandaband som aktør.

Driftskomiteen har bestått av Alf Stefferud (varamann Per Klevan), Egil Johnsbråten (vara Trygve Fledsberg) og Steinar Bunæs (vara Ragnar Halgunset).

Kulturminnedagene i Skedsmo i september

Huseby gårds venner og alle historielag i Skedsmo gikk i år sammen om et større opplegg enn tidligere år. Sagelvas Venner spilte en aktiv rolle, med Steinar Bunæs som kåsør på åpningsdagen, og med Per Høstland som grafisk designer for de åtte store plansjene som fortalte om temaet: Møteplasser i eldre og nyere tid.

Kvernhuset

Granittpilarer ble i februar murt opp av anleggsgartner Frank E. Johansen. Laftingen av huset fortsatte i den midlertidige posisjonen på plenen og ble fullført på ettersommeren. I oktober ble det flyttet over på pilarene ved elva. Takbord ble lagt på, og Egils doble ”stalldører” ble montert. Elektriske arbeider var det siste som ble utført, dermed var alt klart for at snøen kunne legge seg.

Følgende ansvarlige parter står bak kvernhuset:

Ansvarlig prosjekterende: Dr Ing A Aas-Jakobsen AS v/Asmund Sveen.

Ansvarlig utførende: Varden Entreprenør v/Johs Lassemo.

Anleggsgartner Frank E. Johansen fra Spydeberg har utført grunnarbeider og murt opp granittpilarene ved elva.

Kvernkomiteen består av Ragnar Halgunset, leder, Egil Johnsbråten, Elljarn Jordet, Steinar Bunæs og Jan Ove Teksum fra Skedsmo kommune. Ved siden av disse har Trygve Fledsberg vært en særdeles flink og aktiv laftesnekker.

 

Lys på fossen

I forbindelse med lysinnlegg i kverna fikk vi ordnet flomlys på nedre møllefoss samtidig som kvernhusets underside er opplyst. Fossen tar seg flott ut både når vannet strømmer og når det har dannet seg forskjellige isskulpturer der.

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) og elvevandringer

DKS-vandringene ble igjen gjennomført i samarbeid med Akershusmuseet. Alle elevene fra 8. klassetrinn i Skedsmo kommuner hadde fått tilbudet og til sammen ble nærmere 800 elever guidet. Elevene viser stor interesse av å se hvordan ei oppgangssag av gammel modell fungerer. På museet blir elevene vist film fra industrivirksomheten på Strømmens Værksted fra rundt 1950.

Som vanlig har det også blitt gjennomført en rekke vandringer og saginger for foreninger, lag og bedrifter.

 

Årets Strømmendag ble arrangert lørdag 8. september. Sagelvas Venner deltok i vårt nye telt, med boksalg og godt publikumsbesøk.

Dugnader

Med god innsats fra medlemmer ble det gjennomført dugnader med rydding langs elva og i sagområdet i april/mai.

Saugdøla, vårt informasjonsblad, har i år kommet ut med fire nummer. Hjemmesiden www.sagelvasvenner.org som ble lansert i 2009, blir nå holdt à jour og videreutviklet av en av våre sagmestere, Ragnar Halgunset. Det har medført en betydelig ansiktsløfting, og ikke minst et vesentlig bedre ajourhold. Dette har igjen resultert en dramatisk økning i besøkstallet. MER.

Våre støttespillere

Vi kvitterer og takker i år for disse pengegavene:

Vi takker for disse bidrag gjennom året 2012:

Strømmen Humanitære Forening       15.000

Sagdalen Rotary Klubb                      10.000

Strømmen Helse- og Velf. sentral       30.000

Klassefest G Baarlid og K Høgvall        2.092

Strømmen Sparebank                        5.000

Strømmen Vel                                   5.000

Strømmen Pensjonistforening            10.000

Sum                                                77.092

Styret retter en stor takk til alle våre støttespillere som bidrar med gaver og økonomisk støtte til drift av oppgangssaga, utbygging av mølleparken og det nye kvernhuset. Takk også til Akershusmuseet og Skedsmo bibliotek for hjelp til å arrangere Strømmenkvelden og til Strømmen Sparebank som dekker våre utgifter til Saugdøla, porto, kopiering og rekvisita.

Sagelvas Venner – Regnskap 2012 – HOVEDTALL  

                                                                                       Inntekter                 Utgifter

                                                                                        148.917                  307.373

Resultat                                                                          - 158.456

Resultatet er negativt fordi vi har bokført utgifter på

250.000 på kverna + 23.000 for lys på kverna og fossen.

Beholdning pr. 31.12.2012                                         634 963,59

 

Detaljert regnskap fremlegges i årsmøtet.

Medlemstall:

Per 31.12.2012:      Personlige medlemmer         282

                                Bedrifter / lag                    17

 

Frivillighetsprisen 2012

Rett før jul ble vår eminente driftsleder på saga, Egil Johnsbråten, tildelt årets frivillighetspris. Meget fortjent, sier vi. Saugdøla applauderer og gratulerer!

 

Kontingenter innbetalt uten navn

Vi fikk ikke denne gang med navn på girotalongene, og noen har glemt å sette inn sitt eget navn på talongen. Er du eier av konto 1286.06.00380 eller kto 0543.60.19558? I så fall vil vi gjerne høre fra deg. Neste år skal vi legge om rutinene for dette.

 

Navneforslag på kvern

Send oss ditt forslag på den nye kverna. Frist: 10. april 2013.

 

Ny bru over Sagelva ved den kommende Slorahallen

Sagelvas Venner har fremmet forslag til trasé, og avventer behandlingen videre.

 

Vi har tillyst følgende dugnader våren 2013

Onsdag 17.04. kl 18.00: Frammøte på Strømmensaga.

Onsdag 24.04. kl 18.00: Frammøte på Slora.

 

Sagelvafestivalen 2013

Fredag 21. juni blir det festival langs hele Sagelva fra Slora til Mølleparken.

Strømmen Rotary har tatt initiativet, men mange andre parter kommer til å stille opp. Følg med i avisene når tiden nærmer seg!

Husk å ta med årsmeldingen på årsmøtet!

 

Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud og Steinar Bunæs

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Ønsker du Saugdøla elektronisk? Ta kontakt!

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode