SAGELVAS VENNER Nr 2 - 2012 – årgang 11
_______________________________________________________
SPENNENDE DRIFTSÅR VENTER

2012 blir et travelt år, med kvernprosjektet som hovedaktivitet ved siden av de løpende oppgavene. Guidekurs avholdes i Velferden mandag 16.04. kl 18.00, med vandring torsdag 19.04. samme tid.
Påmelding: Alf 63841423 eller Steinar 40204126 – gjerne på SMS.
Den Kulturelle Skolesekken går fra 7.-11. mai, i år med litt forenklet opplegg: Elevene har i år kun med læreren på selve vandringen.
Åpningsdag på saga blir torsdag 3. mai kl 18.30 med en bred orientering om lafteprosjektet som sideattraksjon.
Årets nyhet blir forhåndsannonserte saginger onsdagene 11. og 25. juli, et tilbud til både tilreisende turister og de hjemmeværende.
Året avsluttes med en større feiring av foreningens 10-årsjubileum søndag 4. november. Dette kombineres med avdukingen av støperi-monumentet som kommer mellom elva og Storsenterets nye del, samtidig markerer vi at Sagstien da blir gangbar i sin fulle lengde.
Snart starter en ny sesong. Foto Steinar Bunæs
 
 
 

MILORG-DAG SØNDAG 10. JUNI FRA KL 12.00

Østmarka Orienteringsklubb har da ”kaffepost” for turorienteringen med Alf som postvakt. Til denne datoen skal vi også sette opp et supplerende infoskilt med et kart som viser vandreruta fra Kåterudmåsan til Åmotdammen. Alle er velkommen innom.

SAGMANNSKAPET har samling onsdag 25. april kl.18.00.

Hovedtrekk fra Årsmøteprotokollen 2012

Årsmøtet ble avholdt 6. mars 2012 med 35 medlemmer til stede. Alf Stefferud ble valgt til møteleder og Steinar Bunæs til møtesekretær. Til å underskrive protokollen ble Ragnfrid Holm og Per Klevan valgt.

Styrets årsmelding,
inntatt i Saugdøla nr. 1 - 2012, ble gjennomgått punktvis og godkjent uten merknader.

Årsregnskapet ble referert – det er ført av Trygve Tørres og revidert av revisor Bjørn Leganger Krogstad. Regnskapet viser et overskudd på kr. 33 742. Innestående på sagkonto er kr. 752 934 og på driftskonto kr. 39 830. Foreningen har gjennom året mottatt en rekke gaver på til sammen kr. 50 000,- til bygging av kvernhus og møllepark. Regnskapet ble godkjent uten merknader.
Styrets forslag om å beholde samme kontingent for 2013 som i 2012, dvs. kr. 100,- for personlige medlemmer og kr. 300,- for bedrifter og foreninger, ble enstemmig vedtatt.

Logoforslag: Alf Stefferud fremla et utkast til logo i to varianter, og ba om årsmøtets tilslutning til at styret får fullmakt til endelig utforming. Endelig utforming skal foreligge til foreningens 10-årsjubileum 4.november.

Valg av styre for 2012: Styreleder og nestleder/sekretær var ikke på valg. Alle styremedlemmer og varamedlemmer var på valg.
Tore Kristiansen la fram valgkomiteens forslag til nytt styre for 2012:

* Alf Stefferud, leder sitter 1 år til
* Steinar Bunæs, nestleder/sekretær sitter 1 år til
* Arne S. Dolven, styremedlem gjenvalg for 2 år
* Kirsten Johansen, styremedlem ny, for 2 år
* Jens E. Karlsen, styremedlem gjenvalg for 2 år
* Rita Kamhaug, varamedlem ny, for 1 år
* Svein O. Arnesen, varamedlem gjenvalg for 1 år
Alle ble enstemmig valgt.

Valg av revisor og vararevisor
Valgkomiteens forslag til revisor og vararevisor ble enstemmig vedtatt:
* Bjørn Leganger Krogstad, revisor gjenvalgt for 1 år * Tore Sandboe, vararevisor gjenvalgt for 1 år
Valg av valgkomité på tre medlemmer.
Jorunn Karlsen ønsket ikke gjenvalg, isteden ble Trygve Fledsberg foreslått. Etter dette ble følgende enstemmig valgt:

* Tore Kristiansen gjenvalgt for 1 år
* Thor Thoresen gjenvalgt for 1 år
* Trygve Fledsberg ny, for 1 år

Strømmensaga-plaketten: Styret ønsket å gi årets eikeplakett med Styret ønsket å gi årets eikeplakett med Strømmensaga som motiv til Per Johansen for hans store innsats helt fra foreningens start i 2002.
Alf Stefferud avsluttet årsmøtet med en kort orientering om foreningens arbeidsplan for 2011.
Det blir et travelt år, med kvernprosjektet som hovedaktivitet. Året avsluttes med en større markering av foreningens 10-årsjubileum søndag 4. november. Dette skjer under avdukingen av støperimonumentet mellom elva og Storsenterets nye del, og samtidig markerer vi at Sagstien da blir gangbar i sin fulle lengde.

Per Klevan viste deretter sin video fra fjorårets tømmerslep, og Ragnar Halgunset orienterte om kvernprosjektet med fotoreportasje og detaljerte tegninger av kvernhuset og vannrenna på 30 meter.

Til slutt fortalte Olav Helge fra foreningen Øyas Venner om reisen til Syd-Georgia julen 2013. Alle som ønsker kan delta i turen, som går med fly til Buenos Aires, videre med innenriksfly til Ushuaia, derfra hurtigruteskipet Fram til Falklandsøyene - Syd-Georgia - Antarktishalvøya og tilbake til Argentina. Reisens høydepunkt blir markeringen av 100-årsjubileet for hvalfangerkirken i Grytviken som ble levert av Strømmen Trævarefabrik. Skipet har plass til rundt 250, og flere enn 100 er allerede påmeldt.

Strømmen 7. mars 2011
Steinar Bunæs
Ragnfrid Holm Per Klevan

AKTUELLE TILTAK MED KOMMUNAL BISTAND I 2012
I møte med Kultursektoren 08.02. er følgende tiltak oppført for i år:
- Lys på Sagstien: Lys fra Flaen til Sagbruksveien tas i år.
- Lys på fossen ved Strømmensaga: Utredes før beslutning tas.
- Stabbesteiner ved nedkjøringen til saga: På årsplanen for 2012.
- To nye møllesteinsbord klare for montering så snart snøen går.
- Elveløpet plastres med rester fra kvernhuset og tilkjørt stein.
- Bru Sagdalsveien: Forsterkning og innkapsling av skjemmende kabelrør tas opp med Teknisk sektor.

MØLLEPARKEN OG KVERNHUSET – ARBEIDSPLAN 2012 Aller først skal sittebenkene som står klar inne i saga monteres. Kvern-kallen som ligger inne i saga er klar til å dreies. Lafting av kvernhuset fortsetter, og ei vannrenne på 30 meter for kvernhuset skal bygges.
Egil Johnsbråten og Ragnar Halgunset drøfter videre arbeidsgang under ferdigbefaringen på kvernfundamentet 29.02.12. Foto Steinar Bunæs
 
 

TUSEN TAKK: Strømmen helse- og velferdssentral har gitt oss kr 20.000 til videre arbeid med sag og kvernhus.
Saugdøla redaksjon: Alf Stefferud, Steinar Bunæs
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bankkonto nr.: 1310 16 74015
Hjemmeside: www.sagelvasvenner.org
Ønsker du Saugdøla elektronisk? Kontakt oss!


Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode