SAGELVAS VENNER           Nr. 4    2019 - årgang 18


Strømmenkvelden 2019

Mandag 28. oktober ble Strømmenkvelden arrangert for 14. gang i biblioteket på Strømmen. Tema var Sagdalen skole 100 år. På møtet ble jubileumsberetning presentert. I tillegg var det musikk ved medlemmer av Strømmen og Skjetten skolekorps og sang av skolens elever på fjerde trinn.

For første gang var det også allsang med alle de omkring 300 fremmøtte tilhørerne – Strømmensangen fra 1932 og Sangen om Sagdalen skole skrevet av skolens elever i 1984.

Tradisjonen tro ble Strømlingen delt ut av Strømmen Vel. Prisen gikk til FAU-medlemmer som i perioden 1988-1994 kjempet for bevaring av 1919-skolen som Skedsmo kommune hadde bestemt seg for å rive.

 

Årets prisvinnere:
Trygve Hermod Berg Tollefsen, Ann Rønning, Marit Grythaugen, Tore Per Bakken og Steinar Eraker. Odd Hansrud var også med i arbeidet, men døde for noen år siden.

 

Elvevandring fra Lørenskog til Mølleparken

Søndag 1. september var det historisk vandring fra Lørenskog stasjon til Mølleparken. Vi ble etter hvert ca. 20 personer da det kom til flere personer under veis. Turen tok ca. 3 ½ time inkludert en rast i rådhusparken ved Langvannnet.

 

Samarbeidsorgan innen kulturminnevernområdet i Lillestrøm kommune

Mandag 21. oktober møttes representanter fra 15 historie- og kulturminnevern-foreninger i kommunene Skedsmo, Fet og Sørum. Siktemålet var å diskutere om det skal etableres et samarbeidsorgan for denne type foreninger i Lillestrøm kommune. Det var enighet om at dette ville være nyttig for foreningene. Den nye kommunen har uttrykt ønske om et slikt organ. Samarbeidsorganet skal i hovedsak være en kommunikasjonskanal mellom foreningene og kommunen. Den skal ikke ha befatning med økonomi, og heller ikke foreta forpliktende beslutninger på vegne av primærforeningene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med fem personer som innen jul skal utarbeide et forslag til bl.a. formål, organisasjonsform, arbeidsmåte og kommunikasjonsform vis-á-vis Lillestrøm kommune.

Sagelvas Venner er én av foreningene som deltok på møtet.

 

Strømmen sidebane

Arbeidet med Prosjekt Strømmen sidebane har gått sakte fremover i høst. Det vesentligste er at vi har sikret oss komplette skinneanlegg som er lagret i Lillestrøm.
Byggesøknaden har ligget på vent for behandling hos Skedsmo kommune i hele sommer. Utfordringen har vært knyttet til geotekniske vurdering av forhold der fundamentene for brokonstruksjonen skal bygges. For få dager siden kom rapporten som sier at vi ikke trenger grunnboringer eller andre spesielle tiltak. Da gjenstår det kun byggeteknisk vurdering fra Skedsmo kommune før prosjektet er klarert.

Den dugnadsbaserte byggingen som vi har regnet med å starte opp i høst, kommer ikke i gang før til våren..

 

Sagstien må ferdigstilles og sikres

Sagstien fra Slora til Nitelva er fremdeles ikke slik som vi ønsker den. Sagstiens kryssing av Sagbruksveien ved Parkodden blir ikke ferdigstilt i 2019. I følge Romerikes Blad 8. oktober mangler det fremdeles 4 mill. kr for å få fullført den gjenværende delen etter at Thongård A/S har fullført sin del av turstien. Nå er det opptil politikerne i Skedsmo kommune å finne de siste fire millioner kronene som mangler. Spesielt viktig er det å få utbedret Sagstien nedenfor Parkodden nå når vi nå går mot vinter med snø og is på veien. Mellom Parkodden og Trevarebrua er stien både smal, bratt og uten sikring mot elva. Den som er uheldig å skli på dette området, risikerer å få seg et brutalt og kaldt bad i elva.

Det er utrolig at Skedsmo kommune tillater å la den populære turstien ha dette farlige området uten sikring. Sagelva Venner har gjentagende ganger minnet kommunen om at dette farlige partiet må utbedres og sikres.

 

Vannføring i Sagelva

Som vi skrev i forrige Saugdøla, har driften av oppgangssag og kvern i Mølleparken bydd på en del utfordringer nå i sommeren. Vi har hatt lange perioder med lav vannføring.

 
I høst har vannføringen imidlertid vært vesentlig større. Illustrasjonen over viser vannføringen i september og oktober.
Gjennomsnittlig vannføring i disse to månedene har vært 4,56 m3/s, Maks vannføring har vært 15,85 m3/s. Det inntraff søndag 20.oktober mellom kl. 13 og 15..

 

500 år med sager i Sagelva

I 2020 er det 500 år siden den første oppgangssaga ble tatt i bruk i Sagelva, nærmere bestemt i Fjellhamarfossen i dagens Lørenskog kommune. Lørenskog kommune ble skilt ut som egen kommune fra Skedsmo kommune i 1908.
Sagelvas Venner arbeider med et opplegg for jubileumsmarkering i 2020. Så langt tar vi sikte på sesongåpning lørdag 9. mai hvor vi starter med en markering ved Fjellhamarfossen for deretter å gå guidet tur til Mølleparken.

Jubileet vil være tema på Strømmenkvelden mandag 26. oktober. Det planlegges også en markering ved Østmorksaga (Vasshjulet) i Losbyelva. SaV samarbeider med Lørenskog historielag om markeringene. Vi kommer etter hvert med flere detaljer om jubileumsåret.

 

Årsmøte og driftsmøte 2020

Dato for årsmøte og driftsmøte 2020 er ikke bestemt ennå. Vi tar sikte på å gjennomføre møtene i februar-mars.


Styret i Sagelva Venner ønsker alle våre medlemmer, sympatisører og støttespillere en god jule- og nyttårshelg.
Velkommen til ny innsats i 2020.

 

Saugdøla redaksjon: Svein Olav Arnesen

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 907 39 063

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode