SAGELVAS VENNER           Nr.  2   2019 - årgang 18


Årsmøtet 2019

Årsmøtet ble gjennomført 7. mars. Totalt 29 personer var til stede. Det var gjenvalg på styret fra forrige periode. Styret har følgende sammensetning: leder Svein Olav Arnesen, styremedlemmer Ragnar Halgunset, Trygve Fledsberg, Ulf Engebraaten og Lars Teigen samt varamedlemmene Tor Weinholdt og Tore Hansen.
De eneste nye tillitsvalgte ble Per Ruud som revisor og to nye medlemmer til valgkomiteen for årsmøte 2020.

Valgkomiteen består nå av Steinar Bunæs, Bjørn Gunnar Kværne og Bjørn Rognerud.
Det hadde ikke kommet inn noen forslag til behandling. Gjeldende årskontingenter ble opprettholdt med henholdsvis 150 kr for enkeltpersoner og 300 kr for bedrifter, foreninger og lag.
Etter årsmøtet ble det gitt en del informasjon. Den mest omfattende saken var Strømmen sidebane. Se flere detaljer i egen sak.

 

Verdien av kulturarv

I Romerike historielags meldingsblad nr. 3 2019 er hovedoppslaget «Sagelvas Venner har gjort og gjør en formidabel jobb med Sagdalen».
Videre skriver historielaget: Boenheter i kulturmiljøer og boenheter i umiddelbar nærhet til kulturmiljøer/-minner, blir omsatt til en høyere pris enn tilsvarende som ikke har kulturmiljø i nærheten. Uten å ha statistikk på dette tør vi påstå at det er dette som skjer i Sagdalen. All ære til Sagelva Venner.

For flere detaljer, se rapport skrevet på oppdrag fra Riksantikvaren: Verdien av kulturarv. En samfunnsøkonomisk analyse med utgangspunkt i kulturminner og kulturmiljøer.

 

Ny sesong

Vi har passert vårjevndøgn og klokka er stilt om til sommertid. Våren er i ferd med å prege landskapet – også langs Sagelva. Lørdag 27. april har vi vår store vårdugnad med rydding i «vårt» område. Vi møtes med arbeidstøy og rydderedskap – ryddesaks, rive, søppelklype mv. - i Mølleparken kl. 09:00 og holder på noen timer avhengig av arbeidsoppgaver og antall fremmøtte. Underveis blir det pause med kaffeservering. Husk matpakke.
Offisiell sesongåpning finner sted i Mølleparken søndag 5. mai kl. 13. Nærmere informasjon i RB, på vårt nettsted og FB.

I perioden 3.-10. mai gjennomfører vi fem dager med Den kulturelle skolesekken (DKS). DKS innebærer at i overkant av 700 elever på 8. trinn i Skedsmo-skolene får lære om lokalhistorie og industrien langs Sagelva i gamle dager.

 

 

Faste dager for dugnad

Etter innspill på driftsmøtet i år og i fjor, tar vi sikte på faste dugnadsdager i sommer. I perioden mai-juni og september-oktober ønsker vi å gjennomføre ukentlig dugnad på fast dag og klokkeslett. Detaljer kommer vi tilbake til når dette er ferdig organisert. I første omgang vil det bli arbeid i Mølleparken, og etter hvert på plassen til Strømmen sidebane.

 

Kontingent 2019

Fortsatt er det en del medlemmer som ikke har betalt årets medlemskontingent på 150 kr. Vår kasserer bruker mye unødvendig tid på kontroller av og purring på ubetalt kontingent. Hvis noen ikke ønsker å fortsette som medlem av Sagelva Venner, gi oss beskjed om dette istedenfor å være passiv. Bruk eposten Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Distribusjon av Saugdøla

Vår forening har ca. 400 medlemmer. Alle får tilsendt informasjonsbladet Saugdøla fire ganger i året. Ca. 160 blader blir omdelt av våre bud. Ca. 140 medlemmer får bladet sendt elektronisk på epost. Den siste gruppen på vel 100 medlemmer får bladet tilsendt gjennom Posten.  Porto for hver forsendelse er 16 kr. Det betyr at av 150 kr i medlemskontingent bruker vi 64 kr (43 %) til porto. På årsbasis betaler vi nesten 6.500 kr i porto. Det meste av dette er unødvendig i vår digitale tid.


En del av dere som bor i blokk i Strømmen-området får Saugdøla gjennom Posten. Grunnen er at våre bud møter en låst dør foran postkassen. Vi har ikke nøkkel, noe Posten har.
Oppfordringen vår er at flest mulig av dere som får Saugdøla postsendt, går over til å få bladet sendt elektronisk. Send beskjed til oss på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., så ordner vi dette raskt.

 

Strømmen sidebane

Arbeidet med Prosjekt Strømmen sidebane er i god gjenge.

Utformingen av fundament er blitt endret til en løsning som både er mer robust og blir økonomisk rimeligere. Entreprenør er valgt. Det jobbes med byggesøknad til Skedsmo kommune.

Vi har fått avtale med Norsk Jernbaneklubb om langsiktig utlån av to vogner som nå befinner seg på Kløftefoss på Krøderbanen. Begge vognene må gjennom en omfattende restaurering. Planen er at vognene skal hentes høsten 2020, etter at skinnene er lagt. Vi må ha fundament og skinnegang på plass før vognene kan hentes. Dette arbeidet tar vi sikte på å få gjennomført høst 2019 og vår/sommer 2020.
En av de vognene vi får låne, er en lukket vogn G3 20195 laget på Strømmen Værksted i 1922.

 

Vannføring i Sagelva

Driften av oppgangssag og kvern i Mølleparken bød på en del utfordringer i 2018. I april-mai var det sterk snøsmelting og vannføring opp til 17,2 m3/s. I november-desember var det noen intense regnperioder med vannføring opp til 18,4 m3/s.
I vår driftsperiode juni-august var gjennomsnittlig vannføring 0,394 m3/s, dvs. 394 liter/s. Grafen nedenfor viser vannføringen gjennom hele året.

 

Arbeidsvillige personer etterlyses

Det er snart ny utesesong for Sagelva Venner. I Mølleparken har vi mange oppgaver som skal gjøres - drift og vedlikehold av sag og kvern samt informasjon og omvisning av besøkende.
Senere på sommeren blir det enda flere utfordringer. Da begynner vi arbeidet med Strømmen sidebane. Her trenger vi mange praktiske og arbeidsvillige personer, gjerne folk med erfaring fra jernbanen eller interesse for jernbane.
Spør naboer, arbeidskolleger, familiemedlemmer og andre som du har kontakt med. Damer er også velkomne i vårt hyggelige arbeidslag.
For mer informasjon, kontakt Ragnar Halgunset 918 41 819, Ulf Engebraaten 917 45 162 eller Svein Olav Arnesen 907 39 063.

 

Saugdøla redaksjon: Svein Olav Arnesen

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 907 39 063

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode