SAGELVAS VENNER           Nr.  4   2017 - årgang 16


Strømmenkvelden 2017

Strømmenkvelden ble arrangert for 12. gang mandag 30. oktober. Foruten Sagelvas Venner, Strømmen Vel og Skedsmo bibliotek var også Strømmen menighet med som arrangør denne gangen.

Hovedtema var presentasjon av boken Den gang mormor var konfirmant i Strømmen kirke. Den ble presentert av Steinar Bunæs og Svein Olav Arnesen. De øvrige medlemmene i bokkomiteen er Alf Stefferud, Knut Sørheim og Per Høstland, sistnevnte med ansvar for grafisk utforming.

Den kunstneriske underholdningen var ved skuespiller Sidsel Ryen og trompetist Pål Gløtta. Sidsel leste en historie av Alf Prøysen og Pål spilte to flotte stykker akkompagnert på piano av organist Øyvind Sørum. Pål fortalte også om sitt samarbeid med en lang rekke av organister i Strømmen kirke.

Strømmen Vels hederspris Årets Strømling ble gitt til Sidsel Ryen. Hun har medvirket på mange Strømmenkvelder, deltatt ofte ved arrangementer i Strømmen kirke og ellers i lokalmiljøet.

Saugdøla 2017-4

Steinar Bunæs og Hans Petter Gustavson overrekker blomster og Årets Strømling til Sidsel Ryen.

 

Per Høstland, Steinar Bunæs og Alf Stefferud og ble av Svein O. Arnesen takket for mange års innsats med å lage lokalhistoriske bøker og arrangere Strømmenkveldene gjennom 12 år.

Saugdøla 2017-4

 

Årets julegave for Strømlinger

Boken som ble presentert på Strømmenkvelden er til salgs hos ARK Strømmen storsenter, ARK Lillestrøm torv, i Strømmen kirke, i Strømmen menighetshus og Skedsmo kirkelige fellesråd i Lillestrøm.

Boken koster kr 299,-.

Saugdøla 2017-4

 

Kulturminnedagene i Skedsmo 2017       

Hovedarrangementet ved Kulturminnedagene ble gjennomført på Huseby gård søndag 17.  september. Dagen ble innledet med Kong Olav Haraldsson møter raumarhøvdingens sønn i år 1022, et flott skuespill som vil bli utviklet videre og fremført ved senere anledninger.

Sagelvas Venner var medarrangør. Tore Hansen og Ulf Engebraaten informerte om Sagelvas venner og vakte positiv oppmerksomhet med stubbekaffe.

Saugdøla 2017-4

 

Skjetten skole lærer om energi

Siste arrangement i Mølleparken ble for sjette trinn på Skjetten skole.
Sesongen i Mølleparken var egentlig over, men skolen ønsket at elevene kunne få se hvordan vann kan gi mekanisk energi for saging av tømmen og maling av korn.

80 elever og lærere inkludert tre franske kvinnelige hospitanter, var til stede. Med seks grupper gikk informasjon og demonstrasjon greit unna. Elevene var interesserte, aktive og oppførte seg eksemplarisk. I det fine høstværet ble det en fin dag selv om det var litt kaldt.

Saugdøla 2017-4

 

Har Strømmen sidebane gått lenger enn til Sagdalen?

Fra Jernbanemuseet på Hamar har Sagelvas Venner ved Steinar Bunæs fått tilsendt et interessant kart over jernbanen i området Strømmen-Sagdalen. Kartet er fra tidlig 1850-tall, eksakt dato er uklart. Betegnelsen er Plan of the millstream at Strömmen. (Plan for møllebekken på Strømmen).

Saugdøla 2017-4

Store deler av kartet stemmer godt med det vi vet fra andre kilder hva angår hus og traseer for veier og jernbane mv. Det som er nytt og overraskende er delingen av Strømmen sidebane i Sagdalen. Én toglinje er tegnet mot Skjærvaområdet og én i retning Jenseberget. Strømsveien ble bygget i 1910-11 og følger omtrent samme trasé. Hvorvidt toglinjen mot Jenseberget faktisk ble bygget og brukt, vet vi ikke med sikkerhet. På kartet står det Plan. Det gjenstår en del arbeid med å granske gamle arkiver, spesielt hos jernbanen og vegvesenet. Kanskje vi en dag får visshet om at sidebanen faktisk gikk ned mot Jenseberget. Det hadde vært gøy!

Saugdøla 2017-4

Utsnittet av kartet viser området i Sagdalen. Den sorte streken med påskrift 12M er hovedbanen som krysser Sagelva rett nord for dagens kryssing. Den røde streken er Strømmen sidebane som krysser Sagelva til venstre (syd) for Hovedbanens kryssing med elva. Sidebanen deles i to omtrent der dagens rundkjøring er i Sagdalen.

 

Strømmen sidebane – historisk modell

Rett før sommerferien ble vår søknad om «Igangsetting av nye tiltak og installasjoner langs Sagelva miljø- og historiepark» vedtatt på politisk nivå i Skedsmo kommune. Vi har jobbet videre med undersøkelser om materiell og utstyr, og ikke minst med grunnundersøkelser og finne mulige entreprenører.

I uke 46 regner vi med at prøvegraving for undersøkelse av grunnforholdene blir gjennomført. På bakgrunn av
dette skal det utarbeidet en geoteknisk rapport som skal legges ved byggesøknaden til kommunen. Deretter skal det innhentes anbud fra entreprenør på utskifting av masse, omlegging av en del av Sagstien og etablering av steinfylling for den ene halvdelen av toglinja. Den andre halvdelen vil bli bygget med peler tilsvarende brua fra 1852.

Alt skal stå på tørt land.

Saugdøla 2017-4

Vår stoppbukk på Otta.

Økonomisk ansvarlighet er viktig. Før vi går i gang for fullt må vi ha oversikt over hva dette vil koste. En utfordring blir å få tilgang på nødvendige økonomiske midler. Vi kommer til å søke spesielle fonds om tilskudd. Ellers setter vi stor pris på om våre medlemmer kan tipse oss om mulige kilder for finansiering.

 

KulturMix

Sagelvas Venner deltok på Skedsmo kommunes KulturMix i Lillestrøm kultursenter lørdag 4. november. Informanter var Steinar Bunæs og Svein O. Arnesen. De fleste utstillere og besøkende var med annen kulturbakgrunn enn tradisjonell norsk. Arrangementet var sterkt preget av smaksprøver på forskjellige matretter. Informasjon om foreninger og organisasjoner fikk mindre oppmerksomhet enn forventet.Årets siste

Denne Saugdøla er årets siste. Vi kommer med nytt nummer i januar. Den utgaven vil bl.a. inneholde årsberetning og innkalling til årsmøte i begynnelsen av mars.

Vi takker for det året vi snart har lagt bak oss og ser fram til neste år med nye og morsomme oppgaver i Mølleparken og for vårt nærområde.

 

Saugdøla redaksjon: Svein Olav Arnesen

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 907 39 063

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode