SAGELVAS VENNER           Nr.  1   2017 - årgang 16


Sagelvas Venner ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og venner av Sagelva et godt nytt år.

Året 2017 har startet litt merkelig uten snø og elv som mangler mye av de flotte is-formasjoner i strykene. Det beskjedene snøfallet omkring månedsskiftet november/desember var en liten smakebit som vi håper det snart kommer mer av.

Etter beste evne prøvde vi rett før jul å skape litt julestemning i Mølleparken selv om snøen uteble.

 Saugdøla 17-1

På bildet til høyre kan dere også se et lite glimt av den flotte porten under saga og påbegynt arbeid med å få et skikkelig tregjerde mellom saga og kverna. Ta en tur i Mølleparken og se på det flotte arbeidet som også er pyntet med fint smijern.

Året 2016

Det som preget første del av 2016 var opprydding og reparasjoner etter høstflommen i 2015. Det tok både tid og kostet penger og krefter å få gjort nødvendige utbedringer. Sagelvas Venner er meget takknemlig for det arbeidet en del iherdige slitere blant våre medlemmer har utført. I tillegg har Skedsmo kommune stått bak en del av det tunge anleggsarbeidet som måtte gjøres. En positiv bivirkning av de store utbedringene – spesielt forsterkning av Nedre Mølledam og forstøtningsmur mellom saga og kverna – er at anleggene våre har fått et solid løft mht. sikring mot fremtidige storflommer.
For øvrige aktiviteter i 2016 vises det til årsmeldingen på de to neste sidene.Året 2016
Det som preget første del av 2016 var opprydding og reparasjoner etter høstflommen i 2015. Det tok både tid og kostet penger og krefter å få gjort nødvendige utbedringer. Sagelvas Venner er meget takknemlig for det arbeidet en del iherdige slitere blant våre medlemmer har utført. I tillegg har Skedsmo kommune stått bak en del av det tunge anleggsarbeidet som måtte gjøres. En positiv bivirkning av de store utbedringene – spesielt forsterkning av Nedre Mølledam og forstøtningsmur mellom saga og kverna – er at anleggene våre har fått et solid løft mht. sikring mot fremtidige storflommer.
For øvrige aktiviteter i 2016 vises det til årsmeldingen på de to neste sidene.

Årsmøte 2017

Årsmøtet finer sted torsdag 9. mars kl. 1800 på Trevar’n. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig og foreligge hos styrets leder senest torsdag 16. februar, jfr. foreningens vedtekter § 8. Vedtektene finnes her.

 

Årsmelding for 2016

Foreningens tillitsvalgte
På årsmøtet 3. mars 2016 ble følgende styre valgt: Svein Olav Arnesen, leder/sekretær; Ragnar Halgunset, nestleder; Trygve Fledsberg, styremedlem/regnskapsfører; Jens Erik Karlsen, styremedlem; Sølvi Ruud, styremedlem; Lars Teigen, varamedlem; Julie Størksen Hagesæter, varamedlem.
Sølvi meldte seg ut av styret i august. På styremøtet 26. september gikk Lars inn som styremedlem med varighet frem til årsmøtet 2017.

Revisjon: Bjørn Leganger Krogstad, revisor; Alf Stefferud, vararevisor.
Valgkomité: Steinar Bunæs, Kirsten Johansen og Finn W. Halvorsen.

Driftskomité for Mølleparken har hatt følgende sammensetning: Leder Egil Johnsbråten og medlemmer Trygve Fledsberg, Ragnar Halgunset, Torben O. Pettersen og Lars Teigen.

Møteaktivitet

I 2016 har det vært avholdt sju styremøter, ett årsmøte, ett møte for driftspersonell, ett kontaktmøte med Lillestrøm historielag ang. planer om sag-museum i Lillestrøm, ett møte med Thon Eiendom angående tomt etter Strømmens Værksted («Badeland»). I tillegg har Arbeidsgruppen for Strømmen sidebane hatt en rekke møter/befaringer.

Den kulturelle skolesekken – DKS

Alle elevene i åttende klassetrinn i Skedsmo-skolene har en del av Den kulturelle skolesekken i Mølleparken. I 2016 ble det gjennomført et tre-delt opplegg i samarbeid med MiA – Museene i Akershus: Tidslinje med lokalhistorie, demonstrasjon av sag og kvern, og praktisk øvelse som industriarbeider på 1800-tallet. Totalt 700 elever deltok i løpet av fem dager. Tilbakemeldingene fra skolene var svært positive.

Besøk langs elva og i Mølleparken

Foruten DKS har det vært ti bestilte besøk med demonstrasjon av sag og kvern i Mølleparken. Det har vært sju bestilte guidede vandringer langs Sagelva fra Stasjonsparken til Mølleparken. I ferieperioden var det ti åpne dager med varierende antall besøkende. Grunnet vedlikehold av vasshjulet var det kun kverna som kunne kjøres i store deler av ferieperioden. Totalt antall besøkende er vanskelig å anslå. Vi har imidlertid et klart inntrykk av at både Sagstien og Mølleparken blir flittig brukt av mange mennesker.

Sagelvafestivalen

ble arrangert for fjerde gang fredag 24. juni. Arrangementet i Mølleparken var i hovedsak med tilsvarende aktiviteter som tidligere år: demonstrasjon av sag og kvern, salg av vafler og kaffe – spesielt stubbkaffe, informasjon om lokalhistorie, fremvisning og salg av husflidsprodukter, smaksprøver av flatbrød og vassgraut av byggmjøl, musikk og sang, speidere med elveoversetting og pinnebrød. Været var ganske bra, folk kom og gikk i en jevn strøm. Vårt inntrykk var at folk trivdes og var fornøyd.

Karl XII

I forbindelse med sesongåpning lørdag 7. mai var det fremføring av et rollespill med markering av svenskekongen Karl XIIs som var i området 300 år tidligere da han forsøkte å innta Kristiania. Rollespillet var meget realistisk med uniformer fra 1700-tallet og avfyring av muskedundere. Arrangementet var i samarbeid med Skedsmo historielag.

Andre arrangementer

Strømmenkvelden ble arrangert mandag 31. oktober og var i samarbeid med Skedsmo bibliotek, Strømmen Vel og Strømmen & Lillestrøm skiklubb. Hovedtema var skiklubben 100 år og utdeling av Strømlingen som gikk til Trevar’ns Venner.
Strømmen-vandring ble gjennomført torsdag 18. august med omkring 50 deltakere. Vi besøkte bl.a. Stalsberg gård hvor Karl XII tok seg til rette for 300 år siden.

Vår informasjonsaktivitet

Vår utadrettede informasjon er gjennom tre kanaler: bladet Saugdøla som gis ut fire ganger per år – dels i papir og dels elektronisk, vårt nettsted www.sagelvasvenner.org og Facebook-siden for Sagelvas Venner. Nettsted og Facebook oppdateres fortløpende om vår aktivitet. Begge internett-kanalene holder bra standard og har mange besøkende. For en rekke arrangementer har vi benyttet kanalen www.romerike.no og Det skjer i Romerikes Blad for kunngjøring.

Dugnad

En organisasjon som Sagelvas Venner er basert på frivillighet og dugnad. Vi har en rekke medlemmer som deltar på de organiserte dugnadene som omfatter rydding langs Sagelva og i Mølleparken samt barking av tømmer. I tillegg gjøres det et omfattende forbedrings-, vedlikeholds- og utviklingsarbeid av en engere gruppe idealister. Dette dugnadsarbeidet er grunnlaget for at anleggene våre beholder og styrker sin bygningsmessige kvalitet til glede for folk i nåtid og framtid.

Våre produkter som belønning

Skedsmo frivilligsentral har en rekke foredragsholdere som blir takket med en spesiell gave: Boka om Strømmenkverna og en pose med steinmalt mjøl fa Strømmenkverna. Dette er litt utradisjonelt og gir oss litt ekstra PR!

Vannet i Sagelva

I desember 2015 startet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) måling av vannet i Sagelva. Rett nedenfor brua for Skjettenveien måles vanntemperatur (o C) og vannhøyde (m) som konverteres til vannstrøm (m3/s). Temperatur og vannstrøm vises grafisk på vårt nettsted og blir oppdatert hver time.
 
Våre støttespillere og samarbeidspartnere

Selv en forening drevet på dugnad trenger penger til driften. Vi takker Skedsmo historielag, Skedsmo kommune og Strømmen sparebank for økonomisk støtte. Strømmen sparebank dekker våre utgifter til Saugdøla – trykking, porto og rekvisita.
I flere år har vi forøvrig hatt godt samarbeid med Skedsmo bibliotek og Strømmen Vel om Strømmenkvelden og Strømmen Rotary, Skedsmo historielag, Huseby gårds venner og en rekke grupper og enkeltpersoner som deltar på Sagelvafestivalen.

Strømmen sidespor (syd for dagens hovedbanes kryssing av Sagelva)
Tegninger av prosjektet er ferdig, søknad til kommunen snart ferdig. Vi har fått tilsagn om 30 meter komplett spor med stoppbukk, befinner seg på Otta stasjon. Mulige stolper til å bygge bro (av dårlig kvalitet) ligger i et sandtak ved tunellen vest for Bjorli.

Regnskap 2016

Regnskapet er avsluttet og levert til revisor. Regnskapet blir lagt frem på årsmøtet. Etter godkjenning fra årsmøtet vil regnskapet bli lagt ut på nettstedet vårt sammen med referat fra årsmøtet. Ved årsslutt var medlemstallet 375 enkeltpersoner og 16 bedrifter/lag.

Saugdøla 17-1b

I 2016 har Sagelvas Venner fått 1 271 kr fra Norsk Tipping ved at 12 spillere hos Norsk Tipping har registret seg som Grasrotgiver til Sagelvas Venner.
Å være Grasrotgiver koster deg ingen ting. Du trenger kun å registrere deg hos Norsk tipping som da overfører 5 % av din spilleinnsats til Sagelvas Venner uten at det går ut over din innsats, premie eller vinnersjanse.  Den eneste som tjener på dette er din forening: Sagelvas Venner.
Takk for at du blir Grasrotgiver!!

 

Saugdøla 17-1c

Sagelva i vinterdrakt
Slik så Sagelva ut ved nedre Mølledam 10. januar. Vannføringen var 1 m3/s og vanntemperaturen
ca. 0,4 o C.

Husk å ta med årsmeldingen på årsmøtet 9. mars
Vel møtt på Trevar’n!!

Sagelvafestivalen 2017 vil bli arrangert i august
Mer informasjon om dato følger

 

 

Saugdøla redaksjon: Svein Olav Arnesen

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 907 39 063

Bankkonto nr.: 1310 16 74015

Send oss en epost hvis du ønsker Saugdøla elektronisk.


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode