Det er alltid hyggelig å kunne gi litt mat til fuglene som oppholder seg ved elva, og om vinteren kan det i mange tilfeller bety liv eller død for mange av dem. Nå er det derimot blitt vår og fuglene greier seg utmerket godt med den maten de finner på egen hånd.

Når vi mater for mye med brødrester gjør vi faktisk fuglene en stor bjørnetjeneste, noe som går ut over helsa til fuglene. Det er det samme som om vi mennesker skulle spist kaker til hvert måltid, noe alle vet ikke er bra.

Et annet aspekt er at mating kan være med på å spre fugleinfluensa. Når fuglene samles i store flokker der hvor det mates, øker også sjansen for spredning av sykdommer.

Så skal man heller ikke undervurdere forsøplingsproblemet som oppstår når vi kaster store mengder matrester i naturen. Dette tiltrekker seg både rotter og flokker med måker som skiter ned omgivelsene.

Sagelvas Venner oppfordrer derfor alle om å avslutte matingen nå og heller starte igjen til vinteren.