Sagstien

Sagstien er nå sammenhengende fra Mølleparken til Lørenskog grense. Det er riktignok to trafikkerte veier som må krysses via fotgjengerfelter, men det er håp om at den ved Parkodden kan forsvinne ved at Sagstien legges under veibrua. Det er også planer for en tilsvarende løsning under Sagdalsbrua og dermed kan passajen til flomvollen ved Nitelva gjøres tryggere.