I dag passerte sidebaneprosjektet enda en milepel. Alle 7-metersstokkene, som ligger på tvers, kom på plass. Vi hadde heldigvis meget god hjelp av Huseby med traktor.

Her er alle de lange tyverrstokkene kommet på plass. Foto: Mette Sveen

 

Jon Arild Huseby stilte med traktor noe som gjorde at vi sparte mange tunge løft

 

Stokken løftes opp på midlertidige trebjelker før den skyves på plass over fundamentet