sag

Kuldeperioden som vi er inne i begynner å sette spor etter seg i elva. På  det ene bildet ser vi øvre del av vannrenna til kverna hvor vannluka forlengst har forsvunnet i ismassene. På saga har det begynt å renne over ved vannhjulet og fortsetter kulden kan vi risikere å få oversvømmelse under saga.

Men hvorfor dannes det slik is som svulmer opp og flyter ut over elveløpet? NVE har svaret:

Dette er bunnis som dannes av iskrystaller, også kalt sarr. Når det er kald luft over rennende vann, oftest under 10–15 kuldegrader, kan vannet bli underkjølt og få en temperatur så vidt under null grader. Disse iskrystallene blir da «aktive» og kan fryse fast til det første de kolliderer med. I elver med bratte fall eller turbulente strekninger kan iskrystallene virvle rundt og treffe steinene på bunnen av elven. Her fryser de og det danner seg bunnis.
Dette kan sammenlignes med underkjølt regn som fryser når det treffer en overflate.

Det er bra vi har laget et solid byggverk.

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode