kvern

Nå nærmer tidspunktet seg for at kverna kan prøvekjøres. Det har tatt litt tid med den siste delen av vannrenna, men nå er også den på plass. Det som gjenstår er luka som skal stå rett foran kvernkallen.

Samtidig har det også blitt satt opp en støttemur ved siden av kvernhuset. Dette er gjort for å kunne planere terrenget og gjøre kverna lettere tilgjengelig for rullestolbrukere og andre som er dårlig til beins. Denne jobben blir utført av Ausen AS i samarbeid med Svein Ussbergs avdeling i Skedsmo kommune.

 

Vannrenne22

Helheten ved kverna kommer nå til sin rett. Foto: Steinar Bunæs

 

Vannrenne20

 Sidefjølene på plass i den siste bratte delen av vannrenna. Foto: Trygve Fledsberg

 

vannrenne21

Bare luka mangler. Foto: Trygve Fledsberg

 

Steinmur

 Ny mur ovenpå den historiske spinnerimuren fra 1888. Foto: Steinar Bunæs

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode