kvern

Det gjenstår nå bare å legge på de siste tverrstokkene i det skrå partiet før reisverket til vannrenna er ferdig. Når det er gjort, skal bunnen og sidebordene monteres. Til dette skal det brukes tykke furubord med not og fjær og det hele skrues sammen for å gjøre det vanntett. Det skal også monteres to luker som kan betjenes inne fra kverna. Den ene luka skal monteres ved inntaket og skal kunne vippes opp slik at det ikke kommer noe vann i renna selv ved flom. Den andre luka blir stående øverst i det skrå partiet og benyttes til å starte og stoppe kverna.

Problemet er imidlertid at kjøretillatelsen til Mølleparken går ut om 2 dager. Vi er ennå ikke ferdige med å høvle furubordene og rekker dermed ikke å få kjørt ned disse. Uten materialer og verktøy kommer vi ikke videre, noe som betyr at det blir stopp i byggeaktiviteten inntil vi får lov til å kjøre igjen.

reisverk1

Det meste av reisverket er på plass. Foto: R. Halgunset

 

reisverk2

Her ser man tydelig at vannrenna ikke "rekker" fram til inntaket. Dette er helt bevisst for å unngå at det kommer vann i renna selv om det er flom i elva. Når kverna skal kjøres, senker man ned ei  luke og kobler dermed vannrenna til inntaket.

 

reisverk3

Reisverket sett fra en annen vinkel.

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode