kvern

I styremøte 13. mai ble navneforslagene gjennomgått. I alt var seks forslag innkommet fra tre forskjellige forslagsstillere. 
Her er listen sammen med dato for innsending.
  • Gisledalkverna 15.02.
  • Gisledal møllekvern 15.02.
  • Gisledal kvernmølle 15.02.
  • Gisledal mølle 15.02.
  • Gisledalkverna 26.02.
  • Gislekverna 25.04

Etter inngående drøfting ble en stående ved følgende:

  • Navnet Gisle er knyttet til den gamle mølla gjennom bok og annet. 
  • Saga har hatt god nytte av at Strømmen er tatt inn i navnet.
  • Av samme grunn bør kverna ha med Strømmen i sitt navn.
  • Store Norske Leksikon gir en god begrunnelse for at ordet kvern og ikke mølle benyttes hos oss.
Konklusjon:
 
Navnet må bli STRØMMENKVERNA


 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode