kvern

Kvern

Sagelvas Venner besluttet i 2010 å supplere Strømmensaga med ei kvern, samtidig som hele området ble døpt Mølleparken. I eldre tid var det hele fem møller ved Sagelva, fire av disse lå mellom dagens jernbanetrasé og Nitelva. Dammene ovenfor saga heter da også Øvre og Nedre Mølledam.

Kverna, som har fått navnet Strømmenkverna, ble offisielt åpnet 3. mai 2014. Den inneholder en vanndrevet kvern samt en mindre kvern som drives for hånd. Det skal demonstreres maling for Den kulturelle skolesekken og for andre grupper som måtte ønske det. Det blir snakk om mindre mengder, men det kan bli aktuelt å selge poser med mel som souvenier til interesserte.

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode