I et første forsøk på å finne ut hva som måtte finnes av fisk i Sagelva satte fiskegruppa i Sagelvas Venner ut to garn i elva ved Slora 27. mai, 2004. Garnene ble tatt inn etter en times tid og fangsten var da en fin abbor på 670 gram. Jan Erik Granvold viser fram fangsten, en abbor på 670 gram

Fisken ligger nå nedfryst hos Arne Dolven som vurderer om den skal sjekkes videre for eventuelt innhold av metaller og dioksiner. Fiskegruppa jobber videre med saken og planlegger et nytt prøvefiske til høsten.

 Alf Stefferud og Arne Dolven strekker ut garn over elva ved Slora.