På årsmøtet som ble avholdt den 9. mars ble valgkomiteens innstilling til nytt styre enstemmig vedtatt. Det nye styret ser slik ut:

Tore Per Bakken Leder Gjenvalgt for 1 år
Trygve Næsheim Styremedlem Ikke på valg
Tore Hansen Nestleder/  Regnskapsfører Gjenvalgt for 2 år
Ulf Engebraaten Styremedlem Ikke på valg
Mette Sveen Styremedlem Gjenvalgt for 2 år
Bjørn Gunnar Kværne Varamedlem Gjenvalgt for 1 år
Hans Bjerke Varamedlem Valgt for 1 år

Revisor, Per Ruud ble gjenvalgt for 1 år.

I tillegg ble valgkomiten som har bestått av Trygve Fledsberg, Lars Teigen og Tor Weinholdt enstemmig gjenvalgt for 1 år.

For andre saker som ble behandlet, Trykk på "Les mer"

 

Årsmøtet vedtok å øke årskontingenten for personlige medlemmer fra 150 kr. til 200 kr. For bedrifter, lag og foreninger blir det en økning fra 300kr. til 400 kr.

Det ble også gitt fullmakt til styret til å kunne bruke inntil 500.000 kr. av egne midler for å fullføre Strømmen sidebane i løpet av 2022.

 

Etter årsmøtet ble det gitt en orientering om aktuelle saker.

Lars Teigen, Tor Weinholdt og Ragnar Halgunset ble hedret med blomster og bilderamme/minneplakett som takk for innsatsen gjennom mange år i styret.

 Lars Teigen mottar blomster og bilderamme av Tore Per Bakken

Tor Weinholdt mottar blomster og minneplate (med motiv av Strømmensaga) av Tore Per Bakken

Ragnar Halgunset var ikke til stede, men fikk overrakt blomster og bilderamme senere på kvelden