Vi hadde et fint driftsmøte 13. februar med 18 lydhøre medlemmer tilstede.
Tore Per Bakken ønsket velkommen. Trygve Næsheim overtok og informerte om utførte arbeider i 2022. Han sa også litt generelt om planene for 2023 og viste en foreløpig terminliste. Ulf Engebraaten fortalte om planene for sidebaneprosjektet. Han presenterte illustrasjoner for belysning både i viadukten og Mølleparken. Tore Hansen tok en rask gjennomgang av budsjett for 2023. Hans Bjerke gikk mer detaljert gjennom planene for videre arbeid. Tore Per Bakken takket for møtet og kunne samtidig fortelle at brannstifteren i Mølleparken og Kølabånn antagelig er avslørt. Helt til sist fikk vi forelagt en plan for en stor dugnadshelg 22. og 23. april. Dugnaden samordnes med flere lag/foreninger i Strømmen. Det hele avsluttes med sesongåpning i Mølleparken på søndag 23. april. Hold av disse to datoene.

 

Fra møtet på Trevar'n 13. februar 2023. Foto: Mette Sveen.

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode