4. november 2022 var det 20 år siden Sagelvas Venner ble stiftet. Styret bestemte at dette måtte markeres, ikke minst for å hedre de som satte det hele i gang. Første valgte leder var Alf Stefferud, og med i styret ble Arne Dolven, Per Klevan, Terje Aastorp og Per G. Jacobsson. I protokollen fra oppstartsmøtet kan man lese at det var et overordnet mål å komme i gang med et organisert arbeid for å synliggjøre virksomheten langs Sagelva. Særlig ønsket man å få frem det industrihistoriske perspektiv, men også å få fremhevet grøntarealet langs elva.

Første styret i Sagelvas venner ble hedret med hver sin blomsterbukett. Arne Dolven, Alf Stefferud og Per Klevan. Dessverre har Terje Aastorp gått bort og Per G. Jacobsson bor antagelig i Sverige.

 

SaVs leder Tore Per Bakken ønsket velkommen

 

Tore Hansen var kveldens toastmaster

 

Alf Stefferud fortalte litt fra historien fra mange av hans år som aktiv i foreningen

I løpet av årene har det ene dratt det andre med seg. Sagstien har blitt en flott opparbeidet gangvei langs elva. Mølleparken er et populært område for utflukter, og her er det bygd både oppgangssag, kvern, laftet gapahuk til søppelkasser og tømmerskur til tømmerlunnen. I viadukten arbeides det med en replika av Strømmen sidebane. Innimellom alt dette arbeidet er det også skrevet og solgt flere hefter, bøker og holdt foredrag hvor Sagelva har vært det samlende tema. Det er veldig mange bidragsytere å takke for denne delen av virksomheten. Dette salget har vært med på å gi foreningen en solid økonomisk plattform. All investeringen foreningen gjør koster penger, og de fire siste årene har vi blant annet mottatt midler fra Strømmen Sparebank, Lions Club Strømmen, Lillestrøm kommune, Jernbanedirektoratet og ikke minst Sparebankstiftelsen som har tilgodesett oss med betydelige beløp.

11. november 2022 ble en passende dato for oss å invitere til 20 årsjubileum for de som har lagt ned betydelig med dugnadstimer for Sagelvas Venner, samt representanter for våre sponsorer.

 

Tor Weinholdt hadde en del historiske fakta også fra tidligere tider.

 

Steinar Bunæs har vært med i mange år og hadde også en del han ønsket å formidle

 

Finn Engedal takket for maten og inviterte til en skål for kokkene

 

Ordfører Jørgen Vik ønsket å overbringe en stor takk til SaV for all den frivillige innsatsen som gjøres. Han hadde også med en blomsterbukett som han valgte å gi til kokkene som en anerkjennelse for den gode maten.

 

Inger Gustavson og Dan Borgersen fra Strømmen Sparebank ville også berømme SaV for innsats og mange dugnadstimer. De hadde i tillegg med en stor overraskelse – en gavesjekk på 50.000 kroner. Dette utløste selvfølgelig applaus, og en glad Tore Per Bakken takket for gavesjekken.

 

Tor Arne Holm hadde lyst til å snakke om Newton og eplet som falt ned rett ved ham. En kuriositet er at etterkommere av treet lever i dag. Tor Arne har besøkt dette treet og tatt med epler hjem, og han hadde bakt Newton-eplekake til festen.

 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode