9. og 10. juni, 2022, får SaV besøk av Torbjørn Løland fra Hyllestad i Sogn. Han er den personen i Norge som kan mest om kvernsteiner. Han vil undervise oss og gjennomføre vedlikehold av våre kvernsteiner i Mølleparken. Pr. d.d. er status at oversteinen er løftet ut av kverna og lagt under tak i saga.

Tentativt program blir: Dag 1, 9. juni.
- 0930 Vi tar i mot Løland. Vi låser opp og klargjør.
- 1000 Arbeidet i Mølleparken starter.
- 1145 Vi reiser til Trevaren for lunsj og foredrag.
- 1200 Lunsj. Vanskelig å forutsi hvor mange som kommer, så vi smører matpakke.
- 1230 Foredrag om «Kvernstein-produksjon gjennom tidene», v/Torbjørn Løland.
- 1330 Arbeidet fortsetter i Mølleparken.
- 1500 Arbeidet avsluttes for dagen.

Dag 2, 10. juni:
- 0930 Vi tar i mot Løland.
- 1000 Arbeidet i Mølleparken fortsetter til vi er ferdige.
- 1200 Lunsj i Mølleparken.
- 1230 ???

De som kan ha interesse av å se på eller lære litt om vedlikehold av kvernsteiner er hjertelig velkommen.

Her er Trygve og Egil i gang med å snu oversteinen. Beregnet vekt er ca 280 kg.

 

 

Her ser man hvordan kvernkallen, som stikker opp som en liten tapp fra understeinen, griper inn i oversteinen via et jernstykke kaldt "Siglet". 

 

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode