Forrige onsdag ble driftsmøtet avholdt på Trevar’n, siste gang var i 2020. I alt møtte 17 personer opp og fikk høre om arbeider som var gjort i fjor og planlagte aktiviteter i 2022. Til tross for pandemien, ble lista over aktiviteter i fjor ganske lang. For å nevne noe kan vi ta med besøk fra ordfører og kulturadministrasjonen i kommunen. Noen private omvisninger og 2 åpne søndager i fjor sommer. DKS ble avlyst og i stedet erstattet med opptak av film. Noe reparasjoner på saga har det vært og en ryddedugnad har blitt avholdt. Den største aktiviteten har vært restaurering av de to jernbanevognene og påbegynt bygging av viadukten.

I 2022 blir hovedaktiviteten ferdigstillelse av viadukten og flytting av jernbanevognene fra Kølabånn. Videre blir det vedlikehold på eksisterende installasjoner i Mølleparken og et par ryddedugnader er planlagt. I tillegg blir det guiding og demonstrasjon av sag og kvern som vanlig.

Lederen i SaV oppfordret til initiativ fra den enkelte hvis det var ting på arbeidslista man kan tenke seg å gjøre utenom ordinære dugnader. Det er bare å ta kontakt med styret for å få instrukser om arbeidsoppgaven.

Det ble servert pizza med drikke til og. Det var god stemning på møtet og alle klør i fingrene for å komme i gang igjen med viadukten så fort vær og føre tillater.

Fra møtet på Trevar'n 16. februar 2022. Foto: Svein Olsen.

 

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode