Prosjekter

Dette er en oversikt over de prosjektene som Sagelvas Venner jobber med.

Underkategorier

Strømmensaga - Romerikes levende historieattraksjon

Midt mellom Lillestrøm og Strømmen - og bare 25 meter fra Strømsveien  - ligger en perle som mange ikke har oppdaget ennå: En 1700-talls sag som sager akkurat slik de originale,  vanndrevne oppgangssagene gjorde det.

Sagelvas Venner besluttet i 2010 å supplere Strømmensaga med ei kvern, samtidig som hele området ble døpt Mølleparken. I eldre tid var det hele fem møller ved Sagelva, fire av disse lå mellom dagens jernbanetrasé og Nitelva. Dammene ovenfor saga heter da også Øvre og Nedre Mølledam.

Kverna, som har fått navnet Strømmenkverna, ble offisielt åpnet 3. mai 2014. Den inneholder en vanndrevet kvern samt en mindre kvern som drives for hånd. Det skal demonstreres maling for Den kulturelle skolesekken og for andre grupper som måtte ønske det. Det blir snakk om mindre mengder, men det kan bli aktuelt å selge poser med mel som souvenier til interesserte.

Under byggingen av hovedbanen fra Christiania til Eidsvoll i 1852-54 ble det reist krav fra sageierne langs Sagelva om at det måtte bygges et jernbanespor langs elva for transport av tømmer til sagene og ferdig trevirke inn til Christiania. Hovedgrunnen til kravet var at elvepassasjen under den nye jernbanebrua mellom Rælingen og Lillestrøm ble så smal at det ikke lenger ble mulig å fløte tømmeret opp til Skjærvagapet. Stortinget behandlet saken og det ble vedtatt at banen skulle bygges etter samme normer som hovedbanen.

Sagelvas venner har som mål å få fram historien og bygge et minnesmerke over sidebanen i området der sporet krysset Sagelva i sin tid.

Sagstien er nå sammenhengende fra Mølleparken til Lørenskog grense. Det er riktignok to trafikkerte veier som må krysses via fotgjengerfelter, men det er håp om at den ved Parkodden kan forsvinne ved at Sagstien legges under veibrua. Det er også planer for en tilsvarende løsning under Sagdalsbrua og dermed kan passajen til flomvollen ved Nitelva gjøres tryggere.

Sagelvas Venner står som arrangør og medarrangør for flere arrangementer i løpet av et år. Det kan nevnes: Den kulturelle skolesekken med omvisning i Mølleparken, åpne sagdager, dugnader langs elva, Sagelvafestivalen og Strømmenkvelden.

Abbor, gjedde og mort er de dominerende fiskeslagene i Sagelva, men det har blitt satt ut ørret i Lørenskog så det kan godt tenkes at man får det på kroken også. Hvis det er noen som har opplysninger om eventuelle fangster, vil vi svært gjerne høre om det.

Dette er en oversikt over digitale fortellinger om ulike emner fra Sagelva og Strømmen.

Denne kategorien inneholder artikler om diverse aktiviteter og hendelser på Strømmen og langs elva.

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Lillestrøm kommune

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode