En av de få synlige bekkene som munner ut i Sagelva på Strømmen kommer dels fra myra og skogen ovenfor Steinbekk og dels fra Bråteskogen. Navnet er vi ikke sikre på og vi vil gjerne få innspill om hva som har vært brukt som betegnelse på bekken. Foreløpig bruker vi betegnelsen Steinbekken. Steinbekk var husmannsplass under matrikkelgården Haneborg (bruksnummer 107) i alle fall fra 1711 (Olav Foss: Lørenskog gårdshistorie, side 280).

Bekken er tydelig fra Steinbekkmyra vel hundre meter innover stien fra Steinbekk. Etter at den krysser stien mellom Skjetten og Grønlia går den ut på jordet og er da lagt i rør fram til den nedre utløperen av Bråteskogen der lysløypa går inn i skogen. Her kommer en sidebekk fra Bråteåsen inn i hovedløpet. Bekken renner så åpen i Helladalen forbi Skaubakken fram til Bråteveien. Her går den i rør under veien, men åpen videre i dalen på jordet, gjennom et krattområde og under gangveien fra Skjetten skole mot Retten. Den renner så videre gjennom skogen og under en klopp som fører en sti fra gangveien fram mot det nye boligområdet Sørjordet. Her er stien langt i rør vel 100 meter, men renner så åpent ned dalen til Statsråd Ihlens vei. Herfra er bekken lagt i rør fram til den renner ut i Sagelva - antagelig like ovenfor Skjetten bru.I en rapport  "Ravinene i Skedsmo" (Skedsmo kommune, 1995) heter det at "P.g.a. ny bebyggelse og veier er ravinesystemet som grønn korridor mellom Skjettenåsen og Sagelva/Nitelva betydelig redusert de senere årene. Ytterligere inngrep i denne smale strengen vel lett kunne bryte sammenhengen helt."  Fugleliv i den øvre delen ble beskrevet som særlig verdifullt og fortsatt beitebruk opp mot Steinbekk ble anbefalt for at det fine kulturlandskapet i den delen av ravinen skal holdes i hevd.Spørsmålet er nå om Steinbekken kan sikres mot mer nedbygging og over tid forbedres slik at den kan bli et positivt miljøelement for folk på Strømmen, Skjetten og Grønlia.  Kanskje noen av de delene som er lagt i rør kan bli åpne igjen? Hvis den nedre delen ble åpnet, ville bekken kanskje få betydning som oppvekstområde for småfisk? Hvis bekken ble åpnet på jordene opp mot Steinbekk, ville renseevnen i bekken bli forbedret og produksjonen av smådyr øke - til nytte for fisk  lenger nede i vassdraget. Kanskje det bør lages en dam et sted langs bekken? - slik som Lørenskog kommune har fått til i Vittenbergbekken/Bårlibekken.Arne S. Dolven, 6. mai 2005.
Innspill mottas med takk på
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller over telefon 63810853.

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode