Dammer og sagfundament

 • Demninger 1

  Nedre mølledam tørrlagt 7. mai 2009.

 • Demninger 2

  Elveløpet sett fra Nedre mølledam og nedover

 • Demninger 3

  Nedre mølledam var nesten helt oppfylt med stein og grus

 • Demninger 4

  Arbeidet er i gang med fangdammene. Alt vannet renner nå i vestre løp

 • Demninger 5
 • Demninger 6

  Forskalingsarbeidet er i gang

 • Demninger 7

  2. juni 2009 ble de første støpearbeidene utført

 • Demninger 8

  Betongbilen ruver godt i terrenget, 4. juni

 • Demninger 9

  Her ser man restene av Øvre mølledam på vestsiden av elva

 • Demninger 10

  Her er restene av demningen på østsiden av elva. Som man ser har man gravd ned på fast fjell

 • Demninger 11

  Nedre mølledam sett fra gangveien, 4. juni

 • Demninger 12

  Sålen er ferdig støpt og forskaling mot elveløpet er i ferd med å bygges

 • Demninger 13

  Byggemøte 18. juni 2009. F v. T. Kaspersen, E. Jordet, Å. Sveen, S. Hognestad, I. Werner jr. og Å. Mathisen

 • Demninger 14

  Utsparing for vannrenna i Nedre mølledam, 18. juni

 • Demninger 15

  Fjellboltene for øvre mølledam er på plass

 • Demninger 16

  Den gjenstående delen av den gamle demningen trenger utbedringer

 • Demninger 17

  Redskapscontainer heises på plass ved Øvre mølledam

 • Demninger 18

  De første veggene mot elva er støpt ferdig. Selve demningen har også blitt forsterket med påstøp, 17. juni

 • Demninger 19

  Vegger mot elveløpet

 • Demninger 20

  Ordfører Anita Orlund besøker beyggeplassen 17. juni 2009

 • Demninger 21
 • Demninger 22

  Her er forskalingen for selve sagfundamentet og vannluke gjort klar for støping, 5. juli 2009

 • Demninger 23

  Forskalingen sett nedenifra

 • Demninger 24

  Østre del av Øvre mølledam er støpt ferdig, 5.juli 2009

 • Demninger 25

  10. juli ble forskalingen revet

 • Demninger 26

  Nærbilde av luka for vannrenna

 • Demninger 27

  Sagfundamentet sett nedenifra, 10. juli 2009

 • Demninger 28

  Forskalingen på østre del av Øvre mølledam er revet, 10. juli 2009

 • Demninger 29

  Øvre mølledam

 • Demninger 30

  Ny fangdam er laget for å lede vannet over i østre løp av elva. Dette skjedde samtidig som det var flom i elva 31. juli

 • Demninger 31

  Øvre mølledam med åpen overløpsluke, 3. august

 • Demninger 32

  Overløpet på Nedre mølledam virker fint

 • Demninger 33

  Øvre mølledam ble ferdig støpt 13. august. Her er dammen fylt for første gang siden 1953

 • Demninger 34

  Øvre mølledam 16. august 2009

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode