Anne-Lene Jørgensen har laget en kortfilm om Strømmensaga og Strømmenkverna.