Sidebanen

Da snakker vi om en plattformvogn med betegnelse T4 60025. Dette er den andre vognen vi skal sette på sporet i Sagdalen.

Vogntypen ble bygget over en lang periode. 60025 er av den tidligste utførelsen med klinket ramme og ble bygget hos Skabo Jernbanevognfabrik i 1932. Senere gikk man over til å bygge tilsvarende vogner med sveiset konstruksjon. Vognen kostet 4800 kroner som ny. Etter utrangering i 1982 ble vognen tatt i bruk som lagervogn ved NSBs verksted på Grorud. Vi antar at det var her den fikk den blå-grønne fargen. Vognen ble overtatt av NJK i 2005. Den er nå lagret på Krøderbanen.

Bildet er tatt ved Krøderen i 2008

Vitale data:

 

Kløftefoss 2011

Her er vogn T4 60025 brukt ved skogrydding langs Krøderbanen

Dette er våre bidragsytere til arbeidet med monumentet over Strømmen sidebane

Sparebankstiftelsen DNB.

Norsk Jernbanemuseum

 

Strømmen sparebank

Lions Strømmen

Skedsmo kommune